Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2024
Dátum zvesenia 29.6.2024
Názov Pozvánka na 6. zasadnutie OZ dňa 28.6.2024 o 17:00hod
Popis Starosta obce pozýva na 5. zasadnutie OZ konaného dňa 28.6.2024 o 17:00hod. Pozvánka je v prílohe.
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
1.7.2024
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.7.2024
Dátum zvesenia 10.7.2024
Názov Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Popis Obec Sklené zverejňuje Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania nahlásiť do 9.7.2024, konanie naplánované na 10.7.2024 o 15:00hod
22.6.2024
Pozvánka na 6. zasadnutie OZ dňa 28.6.2024 o 17:00hod
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2024
Dátum zvesenia 29.6.2024
Názov Pozvánka na 6. zasadnutie OZ dňa 28.6.2024 o 17:00hod
Popis Starosta obce pozýva na 5. zasadnutie OZ konaného dňa 28.6.2024 o 17:00hod. Pozvánka je v prílohe.
13.6.2024
Voľba Hlavného kontrolóra obce Sklené 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2024
Dátum zvesenia 27.6.2024
Názov Voľba Hlavného kontrolóra obce Sklené 2024
Popis V zmysle § 18a ods. 3 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 20.05.2024 uznesením č.268 /2024 Vyhlasujeme deň konania voľby Hlavného kontrolóra obce Sklené na 05.08.2024.
11.6.2024
Návrh Záverečného účtu obce Sklené za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.6.2024
Dátum zvesenia 25.6.2024
Názov Návrh Záverečného účtu obce Sklené za rok 2023
10.6.2024
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.6.2024
Dátum zvesenia 24.6.2024
Názov Výsledky volieb do Európskeho parlamentu
Popis V priložených dokumentoch Vám prinášame výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2024 spolu s výsledkami hlasovania v Sklenom.
15.5.2024
Pozvánka na 5. zasadnutie OZ dňa 20.5.2024 o 18:00hod
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2024
Dátum zvesenia 22.5.2024
Názov Pozvánka na 5. zasadnutie OZ dňa 20.5.2024 o 18:00hod
Popis Starosta obce pozýva na 5. zasadnutie OZ konaného dňa 20.5.2024 o 18:00hod. Pozvánka je v prílohe.
4.5.2024
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.5.2024
Dátum zvesenia 13.5.2024
Názov Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Popis Obec Sklené zverejňuje Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania nahlásiť do 10.5.2024, konanie naplánované na 13.5.2024 o 10:00hod
30.4.2024
Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.4.2024
Dátum zvesenia 15.5.2024
Názov Verejná vyhláška
Popis Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - “FTTC_0122BB Turčianske Teplice - Sklené“ (pokládka HDPE rúr)
29.4.2024
Prieskum obce Sklené vo veci vybudovania IBV na území obce Sklené za účelom možnosti spolupráce a spolufinancovania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.4.2024
Dátum zvesenia 16.5.2024
Názov Prieskum obce Sklené vo veci vybudovania IBV na území obce Sklené za účelom možnosti spolupráce a spolufinancovania
Popis Obec Sklené zverejňuje "Prieskum obce Sklené vo veci vybudovania IBV na území obce Sklené za účelom možnosti spolupráce a spolufinancovania"
18.4.2024
Pozvánka na 4. zasadnutie OZ dňa 23.4.2024 o 16:00hod
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.4.2024
Dátum zvesenia 24.4.2024
Názov Pozvánka na 4. zasadnutie OZ dňa 23.4.2024 o 16:00hod
Popis Starosta obce pozýva na 4. zasadnutie OZ konaného dňa 23.4.2024 o 16:00hod. Pozvánka je v prílohe.
7.4.2024
Zverejnenie výsledkov volieb za volebný okrsok č.1 obec Sklené
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2024
Dátum zvesenia 21.4.2024
Názov Zverejnenie výsledkov volieb za volebný okrsok č.1 obec Sklené
Popis Okrsková volebná komisia zverejňuje výsledky 2.kola volieb prezidenta 2024 za obec Sklené okrsok č.1 .
2.4.2024
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky 2.kolo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.4.2024
Dátum zvesenia 7.4.2024
Názov Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky 2.kolo
Popis V prílohe je zverejnený zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky pre 2.kolo konané dňa 6.4.2024
24.3.2024
Výsledky volieb prezidenta SR 1.kolo obec Sklené
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2024
Dátum zvesenia 7.4.2024
Názov Výsledky volieb prezidenta SR 1.kolo obec Sklené
Popis Okrsková volebná komisia zverejňuje výsledky 1.kola volieb prezidenta SR za volebný okrsok č.1 v obci Sklené.
21.3.2024
Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území okresu Turčianske Teplice
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.3.2024
Dátum zvesenia 20.4.2024
Názov Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území okresu Turčianske Teplice
Popis Mimoriadna situácia na území okresu Turčianske Teplice z dôvodu znižovania rizík ohrozenia (záchranné práce) smerujúce k odvráteniu stretov medveďa hnedého s človekom v zastavaných územiach miest a obcí okresu.
15.3.2024
Pozvánka na 3. zasadnutie OZ dňa 20.3.2024 o 16:00hod
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.3.2024
Dátum zvesenia 22.3.2024
Názov Pozvánka na 3. zasadnutie OZ dňa 20.3.2024 o 16:00hod
Popis Starosta obce pozýva na 3. zasadnutie OZ konaného dňa 20.3.2024 o 16:00hod. Pozvánka je v prílohe.
1.3.2024
Eurovoľby 2024- Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení a žiadostí
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2024
Dátum zvesenia 11.4.2024
Názov Eurovoľby 2024- Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení a žiadostí
Popis Doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie môžete posielať na email: urad@obec-sklene.sk alebo skl-obecnyurad@gaya.sk Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžete zasielať na email: skl-obecnyurad@gaya.sk
20.2.2024
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2024
Dátum zvesenia 6.4.2024
Názov Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
Popis V priloženom súbore zverejňujeme zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky.
19.2.2024
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ dňa 23.2.2024 o 16:00hod
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2024
Dátum zvesenia 24.2.2024
Názov Pozvánka na 2. zasadnutie OZ dňa 23.2.2024 o 16:00hod
Popis Starosta obce pozýva na 2. zasadnutie OZ konaného dňa 23.2.2024 o 16:00hod. Pozvánka je v prílohe.