JEDNODUCHÉ POSTUPY A PRAVIDLÁ COVID-19

 https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus-po-slovensky/

(27.03.2020)

Obecný úrad Sklené:

V súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dôsledne zvážili Vašu osobnú návštevu kancelárií na obecnom úrade v Sklenom.

Na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR na obmedzenie osobného kontaktu, pri vybavovaní agendy vzhľadom na šírenie koronavírusu, žiadame stránky, ktoré potrebujú komunikovať, aby takto urobili prednostne prostredníctvom e-mailu: skl-obecnyurad@gaya.sk alebo telefonicky na č.t.: 043/49 55 200. Vaše požiadavky budú zamestnancami obecného úradu riadne priebežne riešené a vybavované rovnako prednostne telefonicky, e-mailom resp. prostredníctvom Slovenskej pošty. Tým sa vyhneme vzájomnému osobnému kontaktu, čím zabezpečíme zníženie rizika možného šírenia vírusu. Za porozumenie veľmi pekne ďakujeme.

Z uvedeného dôvodu budú úradné hodiny od 16.03.2020 až do odvolania obmedzené pre verejnosť a to:

Pondelok: 8.00 hod. – 11.00 hod.

Utorok: 8.00 hod. - 11.00 hod.

Streda: 14.00 hod. – 16.30 hod.

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8.00 hod. – 11.00 hod.

OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU 12.3.2020.pdf (122115)

(13.3.2020)
(16.3.2020)
(18.3.2020)
 
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. (TURVOD) dočasne zatvára klientské centrum, vyjadrovacie oddelenie a pokladňu na prevádzke v Martine a Turčianskych Tepliciach.

Usmernenie MV SR pre obce - koronavírus.pdf (295992)
Rozhodnutie verejná vyhláška HH SR.pdf (150571)
(9.3.2020)

 
 
 
 
 

Obec Sklené sa rozprestiera v južnom cípe Turčianskej záhradky na úpätí pohoria Žiar, ktorý oddeľuje Hornonitriansku kotlinu od Turčianskej kotliny. Malebné prostredie dotvárajú na severe Malá Fatra, na východe Veľká Fatra a Kremnické vrchy a do scenérie neodmysliteľne zapadá rieka Turiec. Turiec zbiera všetky potoky zo Skleného, ako je Mútnik, Biely potok, Besná voda. Kataster obce s rozlohou 4 050 ha sa nachádza v nadmorskej výške 585 až 928 metrov.


 

Výsledky parlamentných volieb 2020 SKLENÉ

Výsledky parlamentných volieb 2020 SKLENÉ.pdf (1166582)

Sledovať nás môžete aj na facebooku www.facebook.com/Sklene?ref=ts&fref=ts

Meniny na web

Vývoz komunálneho odpadu apríl/máj 2020

16.týždeň - štvrtok 16.4.2020

17.týždeň - streda 22.4.2020

18.týždeň - streda 29.4.2020

19.týždeň - len SEPAR!

20.týždeň - streda 13.5.2020

21.týždeň - nevyváža sa KO

22.týždeň - streda 27.5.2020

 

Úradné hodiny Obecného úradu od 16.03.2020 až do odvolania obmedzené pre verejnosť a to:

Pondelok: 8.00 hod. – 11.00 hod.

Utorok: 8.00 hod. - 11.00 hod.

Streda: 14.00 hod. – 16.30 hod.

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8.00 hod. – 11.00 hod.

 

Zákaz spaľovania

Spaľovanie konárov, obuvi, obnoseného šatstva a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:
- zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
-   zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Pri spaľovaní odpadov  sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením odpadu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch.  Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov. Ak teda niekto spaľuje odpad – lístie, trávu, konáre ..., odpad z domu – obuv, obnosené šatstvo, plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu ... dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.

Kontakt

Obec Sklene
Sklené 97
Sklené
03847

043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972

Na základe prijatých VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva OZ zo dňa 14.12.2012 je možné aby občania ako pomôcku v nasledujúcich prípadoch vyplnili tieto tlačivá:

Oznámenie danovej povinnosti.pdf v prípade ak napríklad parkujete Vaše osobné/nákladné mot.vozidlá na obecných verejných priestranstvách, alebo využívate verejné priestranstvá na skládku
Tlačivo na zníženie komunálneho odpadu.pdf v prípade ak sa člen domácnosti nezdržiava v mieste pobytu počas zdaňovacieho obdobia viac ako 90 dní (+ prílohy podľa platného VZN obce)

Tlačivá je možné vyplniť aj na Obecnom úrade v Sklenom.
 

Zberné zhromaždisko (za poštou) v Sklenom je zrušené od 1.1.2020

počítadlo.abz.cz

© 2018 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode