Obec Sklené sa rozprestiera v južnom cípe Turčianskej záhradky na úpätí pohoria Žiar, ktorý oddeľuje Hornonitriansku kotlinu od Turčianskej kotliny. Malebné prostredie dotvárajú na severe Malá Fatra, na východe Veľká Fatra a Kremnické vrchy a do scenérie neodmysliteľne zapadá rieka Turiec. Turiec zbiera všetky potoky zo Skleného, ako je Mútnik, Biely potok, Besná voda. Kataster obce s rozlohou 4 050 ha sa nachádza v nadmorskej výške 585 až 928 metrov.

 

Oznamujeme občanom že v obci Sklené sa uskutoční testovanie obyvateľstva na prítomnosť COVID-19 v

❗Nedeľu 25.4.2021 od 08:00 - 15:00hod. ❗️

Na základe aktualizácie COVID Automatu zo dňa 21.4.2021 je okres Turčianske Teplice od 26.4.2021 v III. stupni varovania.

Harmonogram testovania je priložený v príspevku.

➡️Aj u nás testovanie len "výterom z nosa" ⬅️ aj na Sklenom sa nebude robiť výter z nosohltana ale z nosa ( výter sa uskutoční 2-4cm z nosovej dierky)

➡️Žiadame občanov, ktorí boli v kontakte s pozitívnymi alebo majú podozrenie ze by mohli byt pozitívni, aby využili čas pred obednou prestávkou alebo pred koncom testovania (tj. 10:20-10:45, resp. 14:30-15:00) a oznámili túto skutočnosť hneď pri vstupe. ⬅️

Testujeme aj občanov z iných obcí a miest.

 
 
 Na základe nových usmernení Hlavného hygienika SR, uznesení Vlády SR a Ministerstva zdravotníctva SR bude od 3.3.2021

Obecný úrad Sklené

upravuje pracovnú dobu do odvolania:

pondelok, streda od 8:00hod. do 11:00hod.

 

Zabezpečený bude výkon nevyhnutných úkonov ako napríklad vybavovanie pohrebov, sobášov či rodných listov.

(kontakty: 043/4955200, 0905 520 749, skl-obecnyurad@gaya.sk)

Občania, ktorí budú potrebovať osobnú návštevu obecného úradu po telefonickom dohovore predložia zamestnancom OcÚ platný certifikát o vykonaní testu na COVID-19

Naďalej vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby prísne dodržiavali nariadenia vlády a riadili sa všetkými odporúčaniami, predovšetkým používanie respirátora, dodržiavanie odstupov a časté umývanie rúk.

 
 
 


 

 

 

Okresný úrad Turčianske Teplice oznamuje občanom, že od dnešného dňa tj. 18.11.2020 je spustené odberné miesto v budove Polikliniky, 9.mája 438/15, Turčianske Teplice (vstup od cesty smerom k ZŠ Školská) na dobrovoľné testovanie obyvateľstva okresu Turčianske Teplice antigénovými testami na ochorenie COVID-19. Odberné miesto bude otvorené v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00hod,  MOM v Turčianskych Tepliciach (autokemp Diviaky) od spoločnosti PROVITAE, s. r. o.

Zoznam všetkých odberných miest pre okres MT a TR  tu.
 
 
 
Aktuálne Uznesenie vlády platné od 06.04.2021
 
 
 
 
 

Obec Sklené vyhlasuje výberové konanie

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekotrých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5   odsek 3 zákona NRSR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

na obsadenie funkcie

RIADITEĽA/KY Základnej Školy SKLENÉ

  s predpokladaným nástupom Máj 2021

 Informácie k výberovému konaniu na pozíciu RIADITEĽA Základnej školy v Sklenom 2021.pdf (0)(10.3.2021)

 

Zberné zhromaždisko (za poštou) v Sklenom je zrušené od 1.1.2020

V prípade potreby vývozu odpadu zo stavebného materiálu, starého nábytku, starej krytiny atď volajte:

Skládka Horná Štubňa  0907 205 626

Sledovať nás môžete aj na facebooku www.facebook.com/Sklene?ref=ts&fref=ts

Meniny na web

ZBER ODPADU V OBCI SKLENÉ

Obec Sklené zrušila zberný dvor 01.01.2020.

Vývoz KO sa prevádza

V mesiaci marec 2021 každý týždeň v stredu.

SEPAR:

7.4.2021 PLASTY

26.5.2021 PLASTY

 

v letnom období od: 01.05. – 30.09. nasledujúceho roka 2x za mesiac (každý párny týždeň)

v zimnom období od: 01.10. – 01.05. nasledujúceho roka 4x za mesiac

Separovaný zber sa robí podľa odberu odbernou spoločnosťou.

Každý zvoz separovaného odpadu  sa vyhlasuje minimálne 2 dni pred odberom.

Obec Sklené má na svojej webovej stránke zverejnené oznámenie „Čo a ako separovať“.

Čo a ako separovať?.pdf (93630)

 

miera vytriedenia odpadu Obec Sklené 2019.pdf (91210)

Neodkladajte starostlivosť o zrak, Môžete si tak zhoršiť zdravotný stav

Odklad vyšetrenia alebo operácie očí môže viesť k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta aj s trvalými následkami. To platí pre všetky ochorenia zraku – ochorenie sietnice, rohovky, sivý zákal, ale aj krátkozrakosť a ďalšie ochorenia očí.

Možnosť podstúpiť potrebnú ambulantnú alebo operačnú liečbu bez zbytočného odkladu a za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení aj počas pandémie ponúka očná klinika UVEA Mediklinik v Martine a jej ambulancia v Turčianskych Tepliciach.

Na oboch miestach merajú pacientom teplotu, skúmajú epidemiologickú anamnézu, priestory pravidelne dezinfikujú a pacientov objednávajú na presný čas, čím minimalizujú čakanie a kontakt s ostatnými pacientmi. Personál oboch pracovísk je v záujme ochrany pacientov a kolegov pravidelne testovaný. Na očnej klinike v Martine dokonca každému pacientovi spravia bezplatne antigénový test pred vstupom na kliniku.

Na vyšetrenie alebo plánovanú operáciu Vásaktuálne vo väčšine prípadov objednajú do jedného týždňa.

Nezanedbávajme v čase pandémie starostlivosť o náš zrak, objednať sa môžete na www.uvea.sk alebo telefonicky na číslach:

Očná klinika UVEA Martin – 043/4012 612

Očná ambulancia UVEA Turčianske Teplice – 043/422 0360

 

Zákaz spaľovania

Spaľovanie konárov, obuvi, obnoseného šatstva a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:
- zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
-   zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Pri spaľovaní odpadov  sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením odpadu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch.  Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov. Ak teda niekto spaľuje odpad – lístie, trávu, konáre ..., odpad z domu – obuv, obnosené šatstvo, plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu ... dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.

Kontakt

Obec Sklene
Sklené 97
Sklené
03847

043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972

Na základe prijatých VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva OZ zo dňa 14.12.2012 je možné aby občania ako pomôcku v nasledujúcich prípadoch vyplnili tieto tlačivá:

Oznámenie danovej povinnosti.pdf v prípade ak napríklad parkujete Vaše osobné/nákladné mot.vozidlá na obecných verejných priestranstvách, alebo využívate verejné priestranstvá na skládku
Tlačivo na zníženie komunálneho odpadu.pdf v prípade ak sa člen domácnosti nezdržiava v mieste pobytu počas zdaňovacieho obdobia viac ako 90 dní (+ prílohy podľa platného VZN obce)

Tlačivá je možné vyplniť aj na Obecnom úrade v Sklenom.
 

počítadlo.abz.cz

© 2018 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode