ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY SKLENÉ

Riaditeľka Materskej školy v Sklenom, oznamuje zákonným zástupcom,

že zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 bude prebiehať v dňoch

od 10. mája 2021 do 31. mája 2021.

Žiadosti sú k dispozícii na www.sklene.eu alebo v budove MŠ.

Organizácia zápisu bude prispôsobená aktuálnej pandemickej situácii.

Žiadosti môžete priniesť osobne, po telefonickom dohovore so zamestnancami

materskej školy (t.č.: 043/49 55  287), zasielať aj poštou na Materská škola

v Sklenom, Sklené 389, 038 47 Sklené, ale i elektronicky

na mailovú adresu mssklene@post.sk

 

Tešíme sa na Vás v nasledujúcom školskom roku.

 

ZÁPIS do MŠ - oznámenie o prijímaní žiadostí.docx (14389)
ZÁPIS do MŠ - žiadosť o prijatie.doc (40960)

4.5.2021

 

 

       

ZBER ODPADU V OBCI SKLENÉ

Obec Sklené zrušila zberný dvor 01.01.2020.

Vývoz KO sa prevádza

V mesiaci máj 2021 - september 2021 každý párny týždeň v stredu.

SEPAR:

26.5.2021 PLASTY

 

v letnom období od: 01.05. – 30.09. nasledujúceho roka 2x za mesiac (každý párny týždeň)

v zimnom období od: 01.10. – 01.05. nasledujúceho roka 4x za mesiac

Separovaný zber sa robí podľa odberu odbernou spoločnosťou.

Každý zvoz separovaného odpadu  sa vyhlasuje minimálne 2 dni pred odberom.

Obec Sklené má na svojej webovej stránke zverejnené oznámenie „Čo a ako separovať“.

Čo a ako separovať?.pdf (93630)

 

miera vytriedenia odpadu Obec Sklené 2019.pdf (91210)

Na základe prijatých VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva OZ zo dňa 14.12.2012 je možné aby občania ako pomôcku v nasledujúcich prípadoch vyplnili tieto tlačivá:

Oznámenie danovej povinnosti.pdf v prípade ak napríklad parkujete Vaše osobné/nákladné mot.vozidlá na obecných verejných priestranstvách, alebo využívate verejné priestranstvá na skládku
Tlačivo na zníženie komunálneho odpadu.pdf v prípade ak sa člen domácnosti nezdržiava v mieste pobytu počas zdaňovacieho obdobia viac ako 90 dní (+ prílohy podľa platného VZN obce)

Tlačivá je možné vyplniť aj na Obecnom úrade v Sklenom.
 

Novinky

13.05.2021 07:44

Poďakovanie Starostky obce Sklené

Vážení spoluobčania!   Starostka obce Sklené ďakuje všetkým občanom, ktorí sa  zúčastnili hasenia rodinného domu v Sklenom. Veľká vďaka patrí rodine p. Milana Franeka  a jeho manželke Kataríne. Osobitne chce poďakovať p. Milanovi Franekovi, ktorý ohrozil vlastný život na...
12.05.2021 09:27

MOM Turčianske Teplice a Martin

  Okresný úrad Turčianske Teplice oznamuje občanom, že od dnešného dňa tj. 18.11.2020 je spustené odberné miesto v budove Polikliniky, 9.mája 438/15, Turčianske Teplice (vstup od cesty smerom k ZŠ Školská), MOM pri JAMADe  a  MOM v Turčianskych Tepliciach (autokemp Diviaky) od...
12.05.2021 09:07

Úradné hodiny Obecného úradu v Sklenom

Úradné hodiny Obecného úradu v Sklenom sú do odvolania od 3.3.2021   pondelok a streda od 08:00 - 11:00 hod   Zabezpečený bude výkon nevyhnutných úkonov ako napríklad vybavovanie pohrebov, sobášov či rodných listov.   Kontakty: 043/4955 200 , 0905 520 749 , ...
12.05.2021 09:00

Všetko o ochorení COVID-19

Všetky potrebné informácie o ochorení Covid-19, o očkovaní a platných vyhláškach nájdete na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR , na stránke korona.gov.sk a taktiež platné vyhlášky hlavného hygienika SR.

V prípade potreby vývozu odpadu zo stavebného materiálu, starého nábytku, starej krytiny atď volajte:

Skládka Horná Štubňa 

0907 205 626

 

Zákaz spaľovania

Spaľovanie konárov, obuvi, obnoseného šatstva a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:
- zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
-   zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Pri spaľovaní odpadov  sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením odpadu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch.  Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov. Ak teda niekto spaľuje odpad – lístie, trávu, konáre ..., odpad z domu – obuv, obnosené šatstvo, plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu ... dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972
Meniny na web
Rozhodnutím predsedu štatistického úradu Slovenskej republiky bolo stanovené dosčítavanie obyvateľov na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie od 3.5. 2021
do nedele 13.6. 2021.
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli alebo nedokázali sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.Takisto sa môžu ešte dosčítať obyvatelia, ktorí to nestihli v danom termíne.
Môžete si vybrať jeden z nasledovných spôsob asistovaného sčítania:
- Sčítať sa môžete s pomocou stacionárneho asistenta sčítania, ktorý Vám ochotne pomôže na kontaktnom mieste v obci.
- Sčítať sa môžete pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu telefonicky/ mailom požiadate.
KONTAKTNÉ MIESTO V SKLENOM: OBECNÝ ÚRAD SKLENÉ
Ak na kontaktné miesto nemôžete prísť osobne, požiadajte o mobilného asistenta na tel. čísle obecného úradu 043/4955200 alebo 0905 520 749. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.
Vyžiadať asistenta si môžete aj mailom skl-obecnyurad@gaya.sk, kde uvediete všetky informácie ako pri nahlasovaní telefónom.
Vzhľadom na podvodné praktiky upozorňujeme občanov, že mobilnými/stacionárnymi asistentmi sú výlučne len pracovníčky obecného úradu.
Počas sčítania je potrebné dodržiavať protiepidemické opatrenia:
- mať nasadené rúško
- vydenzifikovať si ruky
- dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť aspoň 2 metre

 

Neodkladajte starostlivosť o zrak, Môžete si tak zhoršiť zdravotný stav

Odklad vyšetrenia alebo operácie očí môže viesť k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta aj s trvalými následkami. To platí pre všetky ochorenia zraku – ochorenie sietnice, rohovky, sivý zákal, ale aj krátkozrakosť a ďalšie ochorenia očí.

Možnosť podstúpiť potrebnú ambulantnú alebo operačnú liečbu bez zbytočného odkladu a za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení aj počas pandémie ponúka očná klinika UVEA Mediklinik v Martine a jej ambulancia v Turčianskych Tepliciach.

Na oboch miestach merajú pacientom teplotu, skúmajú epidemiologickú anamnézu, priestory pravidelne dezinfikujú a pacientov objednávajú na presný čas, čím minimalizujú čakanie a kontakt s ostatnými pacientmi. Personál oboch pracovísk je v záujme ochrany pacientov a kolegov pravidelne testovaný. Na očnej klinike v Martine dokonca každému pacientovi spravia bezplatne antigénový test pred vstupom na kliniku.

Na vyšetrenie alebo plánovanú operáciu Vásaktuálne vo väčšine prípadov objednajú do jedného týždňa.

Nezanedbávajme v čase pandémie starostlivosť o náš zrak, objednať sa môžete na www.uvea.sk alebo telefonicky na číslach:

Očná klinika UVEA Martin – 043/4012 612

Očná ambulancia UVEA Turčianske Teplice – 043/422 0360