A
A
A

Projekty

Zelená oáza radosti v Sklenom- Zelený vzdelávací fond 2023
31.12.2023

Vytvorenie zelenej učebne, obstaranie pocitového chodníka, hmyzieho domčeku, náučného chodníka

Oddychová zóna na obecnom ihrisku
31.10.2023

Nákup parkových lavičiek a vybudovanie ohniska

Dovybavenie detského ihriska v obci Sklené
31.12.2020

prvky outdoorového fitnesu, pingpongový stôl, basketbalové koše

Bezdrôtový rozhlas
31.3.2020

Obstaranie bezdrôtového rozhlasu