Vedúca Školskej jedálni pri ZŠ v Sklenom

Bohuslava Frnová

Kuchárka

Iveta Ďurdíková

Kontakt

0905 735 382

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972