Vedúca Školskej jedálni pri ZŠ v Sklenom

Bohuslava Frnová

Kontakt

043 / 490 10 56