Riaditeľka Materskej školy v Sklenom

Katarína Lehotkaiová

Poverená počas materskej- Dominika Pagáčová

Vychovávateľka

Eva Kollárová

Kontakt

043 / 495 52 87