Klub dôchodcov

 

Návšteva Klubu dôchodcov v obci Hronsek august 2016