Komisie

 

Komisia finančná a poriadková

Júlia Lahutová, predseda

Martina Frnová, člen

Zdenka Schniererová, člen

Ing. Jana Habžanská Šefranková, člen

 

Komisia životného prostredia

Pavol Hrivnák, predseda

Ing. Katarína Ďurčová, člen

Ing. Silvia Maruškinová,člen

Ján Černega, člen

 

 

Komisia kultúry a športu

Helena Bulíková, predseda

Jozef Schnierer, člen

Andrea Knapčoková, člen