Komisie

Komisia finančná a verejného poriadku

Lahutová Júlia – predseda
Bulíková Helena - člen komisie
Schniererová Zdenka – člen komisie
Ing. Habžanská Šefranková - člen komisie

                  

Komisia školstva, kultúry a športu

Ing. Ján Novák – predseda
Frnová Martina - člen
Hammerová Katarína - člen

 

Komisia životného prostredia

Pagáč Jaroslav - predseda
Ing. Roháčik Branislav – člen
Ing. Silvia Maruškinová – člen
Moncman Ján – člen

 

Výberová komisia

Pagáč Jaroslav - predseda
Ing. Roháčik Branislav – člen
Ing. Silvia Maruškinová – člen
Moncman Ján – člen