Obecné zastupiteľstvo

Za poslancov Obecného zastupiteľstva v Sklenom boli zvolení:

Meno a priezvisko     Strana             Počet hlasov         Volebný obvod/ číslo domu

Bulíková Helena                  SMER-SD                207 hlasov                      280 - 334

Júlia Lahutová                     SMER-SD                174 hlasov                      110 - 166, 473

Martina Frnová                Nezávislá              172 hlasov                  167 -  210                       

Pavol Hrivnák                       SMER-SD               160 hlasov                      335 - 387

Ing. Zuzana Bukovenová   SMER-SD               156 hlasov                       1- 59, 475, 476

Ing. Ján Novák                     Nezávislý              148 hlasov                      60 - 109, 391,392

Jozef Schnierer                    KDH                        141 hlasov                      211 - 279

 

Oznámenie o vzdaní sa mandáta Sklené.pdf (61 kB) 06.07.2021