Obecné zastupiteľstvo

Za poslancov Obecného zastupiteľstva v Sklenom boli zvolení:

 

Meno a priezvisko    Strana Počet hlasov Volebný obvod/číslo domu
Helena Bulíková SMER-SD 207 280 - 334
Júlia Lahutová SMER-SD 174 110 - 166,473
Martina Frnová Nezávislá 172 167 - 210
Pavol Hrivnák SMER-SD 160 335 - 387
Ing. Ján Novák Nezávislý 148 60 - 109, 391, 392
Jozef Schnierer KDH 141 211 - 279
Mgr. Zuzana Bukovenová Nezávislá 139 1 - 59, 475, 476

Oznámenie o vzdaní sa mandáta Sklené.pdf (61 kB) 06.07.2021