Obecné zastupiteľstvo

Za poslancov Obecného zastupiteľstva v Sklenom boli zvolení:

        Meno a priezvisko               Strana             Počet hlasov                Volebný obvod/ číslo domu

                     Martina Frnová                     Nezávislá                       182 hlasov                                    167 -  210

                      Katarína Hammerová           Nezávislá                       174 hlasov                                   1- 59, 475, 476

                      Ing. Branislav Roháčik        SMER-SD                      170 hlasov                                   211 - 279

                      Ing. Ján Novák                     Nezávislý                        160 hlasov                                   335 - 387

                      Jaroslav Pagáč                    Nezávislý                        158 hlasov                                   60 - 109, 391,392

                      Júlia Lahutová                     SMER-SD                      141 hlasov                                    110 - 166, 473

                      Bulíková Helena                  SMER-SD                      116 hlasov                                    280 - 334