Dátum Predávajúci Kupujúci Parcelné číslo Cena Cena za m2
           
15.11.2007 Obec Sklené Ján Pagáč- Autodoprava E-KN 160/2 257,58 0,664
05.12.2007 Obec Sklené Mgr. Jana Sitárová E-KN 334/1 3388,27 2,49
28.02.2008 Obec Sklené Ján Kohutka
Iva Kohutková
E-KN 9293 114,85 0,02
14.01.2008 Obec Sklené Tomáš Gočo
Štefan Gočo
C-KN 219/2 10401,31 4,98
06.05.2008 Obec Sklené Peter Vrana E-KN 721 280,82 0,16
03.10.2008 Obec Sklené Pavol Loci
Hana Lociová
E-KN 377/2 3774,15 4,98
21.10.2008 Obec Sklené Ladislav Dohňanský
Jozefína Dohňanská
E-KN 9384/1 398,33 4,98
12.11.2008 Obec Sklené Ing. Marcel Hrabovský
Dalibor Hrabovský
PaeDr. Zuzana Porvazníková
E-KN 517
E-KN 519/1
E-KN 9312
8056,16 4,98
15.12.2008 Obec Sklené Vladimír Ondrík E-KN 721 5188,21 3,66
03.02.2009 Obec Sklené Ing. Boris Baláž
Miroslava Balážová
E-KM 1113 1416,05 0,664
29.01.2009 Obec Sklené Marián Neuschl
MUDr. Martina Neuschlová
C-KN 1025/2 31,87 0,664
26.09.2009 Obec Sklené Vladimír Miazdra C-KN 312/2 1155,36  
04.03.2010 Obec Sklené Ján Kerata C-KN 324/4
C-KN 324/5
C-KN 326/3
C-KN 311/2
363,87 0,70
11.01.2011 Obec Sklené Pavel Katrič
Anna Katričová
E-KN 417/1
E-KN 417/3
537,18 0,664
25.08.2011 Obec Sklené Eduard Kovalčík C-KN 11 7,30 0,664
12.09.2011 Obec Sklené Richard Veselka
Jana Veselková
E-KN 2423/3 1308,74 0,664
22.06.2011 Obec Sklené Miroslav Steinhubl
Peter Steinhubl
C-KN 883/3 1508,00 0,664
16.05.2011 Obec Sklené OZ Fínske domky ČOV C-KN 1285 217,13 0,664
15.12.2011 Obec Sklené Dáša Franeková
Ľubomír Franek
E-KN 519/1
E-KN 520
E-KN 9303
2590,00 0,77
26.10.2012 Obec Sklené Ing. Vojtech Lampert E-KN 878/4 1736,00 1,00
06.12.2012 Obec Sklené Bc. Jaroslav Zeman
Ing. Veronika Zemanová
C-KN 31/1 2011,00 0,92
16.10.2012 Obec Sklené Ing. Ľuboš Kasper C-KN 359/1
C-KN 359/2
385,12 0,664
03.06.2013 Obec Sklené Valéria Michelová C-KN 1046 13665,00  
10.07.2013 Obec Sklené Juraj Daniel R.D. 287 205,24  
15.05.2013 Obec Sklené Ing. Branislav Roháčik C-KN 250/3
C-KN 250/2
1970,00  
30.09.2013 Mária Katarzynská Obec Sklené C-KN 1227/2 400,00 5,00
12.2.2014 Obec Sklené Michal Fiľo Kúpna zmluva Fiľo.pdf (139763) (12.2.2014) C-KN 609 6700,00 3,19
12.6.2014 Obec Sklené    Ing. Jozef Priadka a Ing. Marcela Priadková
Kúpna zmluva Ing. Priadka, Priadkova.pdf (137,3 kB) (12.6.2014)
C-KN 29/3   6000,00 2,19
12.11.2014 Obec Sklené Milan Frno a Renáta Frnová Kúpna zmluva Frno Frnova.pdf (190684) (13.11.2014) CKN 563/3 1471,00 1,00
12.11.2014 Obec Sklené Ing. Boris Baláž PhD. Kúpna zmluva Ing.Boris Baláž PhD.pdf (186415) (13.11.2014) CKN 1405/8,9 664,50 1,50
13.11.2014 Obec Sklené Henrich Wollner Kúpna zmluva Henrich Wollner.pdf (188703) (13.11.2014) CKN 12686/1 504,00 1,50
13.11.2014 Obec Sklené Zámenná zmluva Tomášik a Tomášiková.pdf (274553) Ivan Tomášik a Soňa Tomášiková (13.11.2014)      
13.11.2014 Obec Sklené Rudolf Martiniak a Elena Martiniaková   Kúpna zmluva Martiniak a Martiniakova.pdf (135475) (14.11.2014) CKN 1373/2,3 1379/4,5 187,50 1,50
12.11.2014 Obec Sklené Pavel Valko a Zuzana Valková Kúpna zmluva Pavel Valko a Zuzana Valková.pdf (132671) (zverejnené 18.11.2014) CKN 1371/4 103,50 1,50
21.12.2015 obec Sklené     Soňa Hatalová Kúpna zmluva hatalová.pdf (251557) CKN 319 820,80 1,80
20.04.2015 Obec Sklené Mgr. Jarmila Lukáčová, Alexander Lukáč kupna zmluva Lukač Lukačová.pdf (1177861) CKN 1288, 1289/4 423.00 1,50
12.05.2017 Obec Sklené    Rudolf Martiniak Kúpna zmluva martiniak.pdf (352107) CKN 1379/1, 1373/1 179,00 1,00
07.07.2017 Obec Sklené    Peter Sitek  kupno_predajna_zmluva Sandero.pdf (405831)      
17.07.2017    Obec Sklené   Štefan Mikolajčík Kúpno predajná zmluva Avia.pdf (411488)      
09.11.2017 Obec Sklené Ján Kohutka Kúpna zmluva kohútka.pdf (246834) CKN 867 345 1,00
02.03.2018 Obec Sklené Eduard Kovalčík Kúpna zmluva Kovalčík Eduard.pdf (124411) (1.3.2018) CKN 46/2 62 1,00
10.05.2018 Obec Sklené Božena Jará Kúpna zmluva Božena Jará.pdf (124374) CKN 1327 125 1,50
01.10.2018 Obec Sklené Jozef Bartoš, Mária Bartošová
Kúpna zmluva Bartoš.pdf (128977)
CKN 251/3, 251/4, 251/6 168 1,00
25.01.2019 Obec Sklené   Ing. Vojtech Lampert
Kúpna zmluva Ing. Lampert.pdf (124323)
CKN 873/3, 873/1, 879/2 2780 1,02
20.02.2019 Obec Sklené Eduard Kovalčík ml.
Kúpna zmluva Kovalčík Eduard ml..pdf (131364)
EKN 748 2810 1,65
05.03.2019 Obec Sklené Andrea Gorduličová
Kúpna zmluva Gorduličová.pdf (127318)
CKN 217/2 834,90 1,65
13.09.2019 Obec Sklené Ing. Karol Dubovský a Ing. Beáta Dubovská Kúpna zmluva Dubovský.pdf (94599)  CKN 257 240,00 3,43
19.12.2019 Lesy SR, š.p. Obec Sklené Kalamitne drevo zmluva.pdf (5036813)   638,40 18,24
10.07.2020 Obec Sklené Miroslav Bulík, Monika Bulíková Kúpna zmluva Bulík.pdf (91092) CKN 992 596,00 1,00
14.08.2020 Obec Sklené

Ludmila Trávníčková, Eva Galušková, Martin Durďák Kúpna zmluva Durďák.pdf (95990)

CKN 1136/6, CKN     1136/4, CKN 1136/3, CKN 1136/2

1680,00 1,307
07.07.2021 Obec Sklené Rastislav Straka, Veronika Straková Kúpna zmluva Straka, Straková.pdf (155719) CKN 326/7 755,00 1,00
07.07.2021 Obec Sklené Milan Franek Kúpna zmluva Franek.pdf (274934) EKN 408/11 12768,00 6,82
23.07.2021 Michaela Mikulášová Obec Sklené  Kúpna zmluva obce Mikulášová.pdf (275507) EKN 2560, 2563 4004,00 4,00
29.07.2021 Obec Sklené Bohuslava Frnová Kúpna zmluva Frnová.pdf (275256) CKN 143/5 354,00 1,00
29.07.2021
02.09.2021
Obec Sklené Ing. Tibor Rišiaň, Štefánia Zmarzláková Kúpna zmluva Rišiaň .pdf (287275)
Dodatok ku kúpnej zmluve Rišiaň.pdf (238966)
CKN 861/2 760,00 4,72
02.08.2021 Obec Sklené    Ivan Ďurinka, Mgr. Oľga Ďurinková Kúpna zmluva Ďurinka.pdf (281,8 kB) CKN 311/1,3 1632,00 4,99
02.08.2021 Obec Sklené Ivan Ďurinka, Mgr. Oľga Ďurinková Zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_pravo_prechodu_Ďurinka.pdf (488468) ----------- -------- -----
04.08.2021 Obec Sklené Ing. Ľudovít Koska, Ing. Eva Kosková Kúpna zmluva Koska.pdf (281322)      
17.08.2021 Slovenský pozemkový fond Obec Sklené Odovzdanie majetku obci Sklené.pdf (1129891) EKN 1-2559/1 EKN 1-2433/1    
23.09.2021 Obec Sklené Ivan Ďurinka, Mgr. Oľga Ďurinková Dodatok ku kúpnej zmluve Ďurinka.pdf (123165) CKN 311/1,3 1632,00 4,99
24.09.2021 Michaela Mikulášová Obec Sklené Dodatok ku kúpnej zmluve obec.pdf (236977) EKN 2560,2563 4004,00 4,00
04.03.2022 Obec Sklené Ján Černega Kúpna zmluva Ján Černega.pdf (279612) CKN 861/1,4 10780,00 4,74
Dátum Prenajímateľ Nájomca Parcelné číslo Cena Cena za m2
           
31.7.2015 Obec SKlené Martina Frnová, Tibor Frno prenájom pozemku 1.pdf (327029) CKN 992 3,75 0,25
31.7.2015 Obec Sklené Miroslav Bulík, Monika Bulíková prenájom pozemku.pdf (322041)   53,64 0,09
od 1.1.2011 Obec Sklené zoznam zmluv o nájomnom na hrobové miesta od 1_1_2011.pdf (108117)
stara zmluva HM 1.pdf (560070)
stara zmluva HM 2.pdf (133661)
Vzor č. 2_ZMLUVA O NAJME HROBOVEHO MIESTA Sklené(1).pdf (502,7 kB)
ZMLUVA O NAJME HROBOVEHO MIESTA Sklené(2) 6 2016.pdf 1,10,16
ZMLUVA O NAJME HROBOVEHO MIESTA Sklené 1 2018.pdf (390933)
  1,66€/ hr.miesto  
od 10/2018 Obec Sklené Najomne zmluvy hrobove miesta 2018_2019.pdf (799908)
Nájomné zmluvy Hrobové miesta 2020.pdf (32274)
Nájomné zmluvy Hrobové miesta 2021.pdf (26769)
 
  1,66€/ hr.miesto  
25.03.2020 Obec Sklené Janka Minariková najomna-zmluva-Mináriková.doc (50688)      
18.12.2020 Slovenská republika- Štatistický úrad SR Obec Sklené zmluva o vypožičke.pdf (1654932)      
23.12.2020 Obec Sklené MUDr. Veronika Kucianová najomna-zmluva-Kucianová.doc (49152)      
           
Dátum Objednávateľ Zhotoviteľ Zmluva Suma zákazky
16.2.2016 Obec Sklené    Design Project s.r.o., Horné Hámre Zmluva o dielo.pdf 2950 €
14.3.2016 Obec Sklené    Natur-Pack a.s., Bratislava    Sklené ZoBZ Natur Pack.pdf (7795333)  
1.6.2016 Obec Sklené ALL Service s.r.o., Žilina    ALL SERVICE s.r.o..pdf (2721738)  
26.6.2016 Obec Sklené Natur-Pack a.s., Bratislava  zmluva natur-pack.pdf (13001347)
 
    2017    
27.3.2017 Obec Sklené Arguss Arguss 1.pdf (188886)
Arguss 2.pdf (309679)
Arguss 3.pdf (314819)
Arguss 4.pdf (251731)
Arguss 5.pdf (266640)
Arguss 6.pdf (213169)
 
 
8.3.2017 Obec Sklené GAMA Gama.pdf (130920)  
12.5.2017 Obec Sklené Ekotec spol.s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti ihriska.pdf (600003)  
27.6.2017 Obec Sklené RIPLAST s.r.o. Zmluva o dielo - plastove okna budova ZS MS.pdf (1263423)  
24.7.2017 Žilinský Samosprávny Kraj Obec Sklené Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf (1,8 MB)  
21.01.2018 Obec Sklené    Hudobná skupina Alex zmluva alex.pdf (364522)  
15.3.2018 Obec Sklené Design Project s.r.o., Horné Hámre 99, 96671 Horné Hámre Zmluva projekt Obnova požiarnej zbrojnice.pdf (1071391)  
23.5.2018 Obec Sklené Advokátska kancelária JUDr.Tomáš Suchý, Banská Bystrica zmluva zodpovedna osoba.pdf (1864642)  
11.6.2018
07.02.2022
Obec Sklené VEPOS Horného Turca n.o.
Michal Mališ
 
Vepos.pdf (739408)
Dohoda o ukončení.pdf (51601)
 
27.8.2018 Fond na podporu umenia Obec Sklené Fond na podporu umenia.pdf (3217881) 1000,00
5.9.2018 Žilinský samosprávny kraj Obec Sklené ZSK ihrisko.pdf (1908537) 1006,00
8.11.2018 MV SR Obec Sklené Zmluva MV SR DHZ.pdf (2243558) 29873,43
7.1.2019 Obec Sklené Natur-Pack s.r.o. - dodatok Dodatok Natur-Pack.pdf (1197847)  
9.1.2019 Obec Sklené NB Consult s.r.o. NB Consult s.r.o..pdf (1837768) 600,00
5.3.2019 Obec Sklené Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Zmluva o zneškodnovani odpadov.pdf (2675075)  
29.3.2019 Obec Sklené Danube Imports s.r.o. Zmluva-obnova požiarnej zbrojnice.pdf (1165280)  
24.06.2019 Obec Sklené BBMATIU s.r.o. zmluva o dielo strecha OD.pdf (259952) 23872,72
03.07.2019 Obec Sklené Obec Dubové Dohoda o zmene zmluvy Spoločná úradovňa.pdf (7184373)  
18.07.2019 Žilinský samosprávny kraj    Obec Sklené ZASK cintorin.pdf (3460411) 1000,00
 
22.07.2019 Obec Sklené Obec Dubové Dodatok spoločná úradovňa.pdf (2520219)  
14.08.2019 Úrad Vlády SR Obec Sklené UVSR Ihrisko.pdf (6889421) 3000,00
 
02.01.2020 Obec Sklené    Advokátska kancelária JUDr.Tomáš Suchý, Banská Bystrica Zmluva o výkone funkcie zodpovednej osoby.pdf (1922776)  
07.01.2020 Obec Sklené City Sound s.r.o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava Zmluva o dielo- rozhlas .pdf (185159) 18862,80
29.01.2020 Obec Sklené NB Consult s.r.o. Zmluva o poskytovani auditorskych služieb 2020.pdf (3869876)  
01.04.2020 Obec Sklené Dobrovoľná požiarna ochrana SR zmluva DPO SR.pdf (2789190) 1400,00
15.04.2020 Obec Sklené    Naturpack a.s. Naturpack 2020.pdf (6926246)  
15.06.2020 Obec Sklené  Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia    
15.07.2020    Obec Sklené    Strabag s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
Bratislava
Strabag cesty.pdf (11262148)  
14.08.2020 Obec Sklené INGVIA s.r.o. INGVIA s.r.o..pdf (1598118) 500,00
14.08.2020 Obec Sklené Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Zmluva o poskytovani kvalifikovanych doveryhodnych sluzieb.pdf (1826841) 0,00
20.08.2020 Obec Sklené    Obec Dubové    dodatok spoločná úradovna 8_2020.pdf (1618220)  
16.09.2020 Obec Sklené    Strabag s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
Bratislava
Strabag dodatok 1.pdf (2822443)  
6.10.2020 Obec Sklené Strabag s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
Bratislava
Strabag s.r.o. Dodatok 2 krajnice.pdf (2152191)  
28.10.2020 Obec Sklené      Asekol s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava
Asekol.pdf (10001850)  
23.11.2020 Obec Sklené TOMIPO T.S., s.r.o.
Strakonická cesta 11/2429
960 01 Zvolen
Zmluva o zimnej údržbe ciest.pdf (601305)  
26.11.2020 UPSVaR Martin Obec Sklené Dohoda 20_23_54x_29.pdf (8536230)  
21.01.2021 Obec Sklené Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
Moyzesova 38
010 01 Žilina
Zmluva o spoluprácie - testovanie SČK.pdf (2194229)  
20.01.2021
(podpísaná zmluva vrátená 4.3.2021)
Obec Sklené AKS group s.r.o.
Košická 2
010 65 Žilina
AKS group zmluva - dodatok 1.pdf (2974925)  
10.05.2021 MV SR Obec SKlené Zmluva DHZO.pdf (3394842)  
13.5.2021 (doručené) Obec Sklené Obec Dubové Dodatok 3. Zmluva Spoločná úradovňa.pdf (1278416)  
10.06.2021 Obec Sklené Komensky s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb Zborovňa Komplet VK 21 06 001.pdf (2486123)  
22.06.2021 UPSVaR Martin    Obec Sklené Dohoda 21_23_054_33 2021.pdf (8309037)  
29.07.2021 Obec Sklené EKORECYKLING Považie
962 34 Železná Breznica 203
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze BRKO.pdf (2758907)  
10.09.2021 Obec Sklené   

Verejná informačná služba

Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš

VIS 2021.pdf (539544)  
11.10.2021 Obec Sklené Fenster s.r.o.
Klimovská 596/2 Žilina
Fenster s.r.o..pdf (250253)  
26.10.2021 Obec Sklené NB Consult s.r.o. NB Consult s.r.o. 2021.pdf (471732)
 
 
29.12.2021 Obec Sklené    Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP Dodatok č.4 k zmluve o zneškodňovaní odpadov č.23.pdf (6060)  
17.03.2022 Obec Sklené Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP Dodatok č.6 k zmluve o zneškodňovaní odpadov.pdf (57371)  
31.03.2022 Obec Sklené        Obec Dubové Dodatok č.4 k Zmluve o vykonávaní činností Spol.obec.úradu.pdf (139641)