Zodpovedná osoba

 

Telefónny kontakt

048/4195386

E-mail:

zuzana.riehsova@advokatska.org

Sídlo:

Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý spol.s.r.o.

Horná 13, 974 01 Banská Bystrica