Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené

Sídlo: Sklené 97, 038 47 Sklené

IČO: 00316890

DIČ: 2020594972

Štatutárny zástupca: Erika Lahutová - starostka obce

e-mail: skl-obecnyurad@gaya.sk

telefón: +421434955200

fax: +421434901873

 

 


2020

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu chodec.pdf (77284)

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu hrazda 2v1.pdf (78117)
 

2019

Zápis vyhodnoteniazákazky z nízkou hodnotou- Zosilňovač OcU Rozhas.PDF (60058)

Zápis vyhodnoteniazákazky z nízkou hodnotou- Rekonštrukcia strechy OD Sklené.pdf (77896)

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu pingpongový stôl.pdf (77525)

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu Basketbalové koše.pdf (77168)
 

 

Rok 2018

Zápis vyhodnotenia zákazky z nízkou hodnotou- Obnova požiarnej zbrojnice.PDF (66690)

Zápis vyhodnotenia zákazky z nízkou hodnotou - autobusová zástavka.PDF (64162)

Zápis vyhodnotenia zákazky nízkou hodnotou - Rozhlas FD.PDF (76338)


 

 

Rok 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf (1899593) (zverejnené 25.7.2017)

Zmluva o dielo - plastove okna budova ZS MS.pdf (1,2 MB)

Súhrnná Správa Zákaziek s nízkou hodnotou za 3Q 2017.pdf (450397)

Zápis z vyhodnotenia ponuk na okna MS a ZS.pdf (217651)
Zápis z vyhodnotenia ponuk na opravu podlahy MS a ZS.pdf (227739)
Zápis z vyhodnotenia ponúk zastavka Sklene.pdf (221862)
 

Rok 2016

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.

Predmet zákazky:

Nový osobný automobil SUV

Hodnota zákazky: 12000eur.

AUTONA s.r.o., Hurbanova 29, Martin

V Sklenom 9.11.2016ň

Detail zákazky na portály EKS

(https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/77540)

 

 

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia domu smútku v obci Sklené

Hodnota zákazky: 3000 eur.

Identifikácia úspešného uchádzača: Design Project s.r.o., Horné Hámre 99, Horné Hámre IČO:45 515 255

V Sklenom 16.2.2016

ZÁPIS VYHODNOTENIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY dom smutku 2016.pdf (300071) (zverejnené 16.2.2016)

Zmluva o dielo - Obec Sklené.pdf (46230) (zverejnene 16.2.2016)

Mandatna Zmluva Sklené.pdf (178988) (zverejnene 22.2.2016)


Rok 2015

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.

Predmet zákazky:

Atypická zastávka autobusovej dopravy pre Obec Sklené vrátane lavičky, uzamykateľnej vitríny, dopravy a montáže

Hodnota zákazky: 1500 eur.
Identifikácia úspešného uchádzača:  L-DEN SLOVAKIA spol. s.r.o., Kamenná 40, Lutila, IČO: 44646488

 V Sklenom: 1.6.2015

 

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou II.Q 2015.pdf (261081)

 

Rok 2014

1. Zákazka s nízkou hodnotou

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou I.Q 2014.pdf (254462)

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.

Predmet zákazky: Drevená skriňa z masívu do Obecného domu
Hodnota zákazky: 2 000 eur.
Identifikácia úspešného uchádzača:  Stolárstvo Tomáš Hew, Mútne 79, 039 63 Mútne

 V Sklenom: 31.3.2014

 

2.Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ:Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.

Predmet zákazky: Dokončovacie práce na garáži

Hodnota zákazky: 2 500 eur.

Identifikácia úspešného uchádzača: Lazár Maroš, Senohrad 47, 962 43 Senohrad

V Sklenom 31.3.2014

 

3. Zákazka s nízkou hodnotou

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou II.Q 2014.pdf (241312)

Verejný obstarávateľ:Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.

Predmet zákazky: Oprava Obecného domu

Hodnota zákazky: 7 500 eur.

Identifikácia úspešného uchádzača: Lazár Maroš, Senohrad 47, 962 43 Senohrad

V Sklenom 30.6.2014

 

4. Zákazka s nízkou hodnotou

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou III.Q 2014.pdf (244703)

Verejný obstarávateľ:Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.

Predmet zákazky: Pokračovanie zákazky - Oprava Obecného domu

Hodnota zákazky: 15 000 eur.

Identifikácia úspešného uchádzača: Lazár Maroš, Senohrad 47, 962 43 Senohrad

V Sklenom 1.7.2014

 

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou IV.Q 2014.pdf (239184)

___________________________________________________________________________________
 

Rok 2013

 

1. Zákazka s nízkou hodnotou

 

Súhrnná správa zákaziek II.Q 2013.pdf (254348)

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.
Predmet zákazky: Výmena okien na Obecnom dome a Požiarnej zbrojnici.
Hodnota zákazky: 6212,29eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: Ing. Roland Janovec SLOVAKTUAL, Poluvsie 24, Poluvsie 

 V Sklenom: 6.5.2013

 

2 a 3. Podlimitná zákazka s nízkou hodnotou

Súhrnná správa podlimitných zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za III.Q 2013.pdf (278425)

2. Podlimitná zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.
Predmet zákazky: Vybavenie detského ihriska z dôvodu havarijného stavu
Hodnota zákazky: 1 997 eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: BPP s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica

V Sklenom 22.7.2013

 

3. Podlimitná zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.
Predmet zákazky: Oprava komínov v Obecnom dome z dôvodu havarijného stavu
Hodnota zákazky: 4 285,30 eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: Ing. Juraj Šipula, Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice

V Sklenom 19.8.2013

 

 

Informácie zverejňované k verejnému obstarávaniu kolesového traktora s vlečkou

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.
Predmet zákazky: Kolesový traktor s vlečkou
Hodnota zákazky: 45 648eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: AGRA s.r.o., Na Bystričku 800/14, 036 01 Martin

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti Z.z.o verejnom obstaravani.pdf (77797)

zverejnené dňa 28.5.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 Z.z. o verejnom obstaravani.pdf (77814)

zverejnené 11.6.2013

 

Kontakt

Obec Sklene
Sklené 97
Sklené
03847

043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972

© 2018 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode