Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené

Sídlo: Sklené 97, 038 47 Sklené

IČO: 00316890

DIČ: 2020594972

Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Rišiaň

e-mail: skl-obecnyurad@gaya.sk

telefón: +421434955200

fax: +421434901873

 

 


2022

Vyzva- OPRAVA KRYTU VOZOVKY V OBCI SKLENÉ.pdf (43897)

odkaz tu (zverejnené 4.7.2022)

 

2021

Súhrnné správy

Zákazka s nízkou hodnotou - kamerový systém 9/2021 (27.10.2021)

Zákazky s výnimkou z verejného obstarávania 1000-5000eur (27.10.2021)

 

2020

Zápis vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 _ oprava miestnych komunikácií.pdf (996604) (3.7.2020)

Technická správa havarijný stav ciest obec Sklené.pdf (76559)
Oslovenie havarijny stav ciest Obec Sklené.pdf (60367)
Výzva havarijný stav ciest Obec Sklené.pdf (97742)

Výkaz výmer havarijný stav ciest.xlsx (19564)
15.6.2020

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu chodec.pdf (77284)

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu hrazda 2v1.pdf (78117)
 

2019

Zápis vyhodnoteniazákazky s nízkou hodnotou- Zosilňovač OcU Rozhas.PDF (60058)

Zápis vyhodnoteniazákazky s nízkou hodnotou- Rekonštrukcia strechy OD Sklené.pdf (77896)

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu pingpongový stôl.pdf (77525)

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu Basketbalové koše.pdf (77168)
 

 

Rok 2018

Zápis vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou- Obnova požiarnej zbrojnice.PDF (66690)

Zápis vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou - autobusová zástavka.PDF (64162)

Zápis vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou - Rozhlas FD.PDF (76338)

Zápis vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou- žalúzie MŠ a ZŠ.pdf (67187)


 

 

Rok 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf (1899593) (zverejnené 25.7.2017)

Zmluva o dielo - plastove okna budova ZS MS.pdf (1,2 MB)

Súhrnná Správa Zákaziek s nízkou hodnotou za 3Q 2017.pdf (450397)

Zápis z vyhodnotenia ponuk na okna MS a ZS.pdf (217651)
Zápis z vyhodnotenia ponuk na opravu podlahy MS a ZS.pdf (227739)
Zápis z vyhodnotenia ponúk zastavka Sklene.pdf (221862)
 

Rok 2016

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.

Predmet zákazky:

Nový osobný automobil SUV

Hodnota zákazky: 12000eur.

AUTONA s.r.o., Hurbanova 29, Martin

V Sklenom 9.11.2016ň

Detail zákazky na portály EKS

(https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/77540)

 

 

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia domu smútku v obci Sklené

Hodnota zákazky: 3000 eur.

Identifikácia úspešného uchádzača: Design Project s.r.o., Horné Hámre 99, Horné Hámre IČO:45 515 255

V Sklenom 16.2.2016

ZÁPIS VYHODNOTENIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY dom smutku 2016.pdf (300071) (zverejnené 16.2.2016)

Zmluva o dielo - Obec Sklené.pdf (46230) (zverejnene 16.2.2016)

Mandatna Zmluva Sklené.pdf (178988) (zverejnene 22.2.2016)


Rok 2015

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.

Predmet zákazky:

Atypická zastávka autobusovej dopravy pre Obec Sklené vrátane lavičky, uzamykateľnej vitríny, dopravy a montáže

Hodnota zákazky: 1500 eur.
Identifikácia úspešného uchádzača:  L-DEN SLOVAKIA spol. s.r.o., Kamenná 40, Lutila, IČO: 44646488

 V Sklenom: 1.6.2015

 

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou II.Q 2015.pdf (261081)

 

Rok 2014

1. Zákazka s nízkou hodnotou

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou I.Q 2014.pdf (254462)

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.

Predmet zákazky: Drevená skriňa z masívu do Obecného domu
Hodnota zákazky: 2 000 eur.
Identifikácia úspešného uchádzača:  Stolárstvo Tomáš Hew, Mútne 79, 039 63 Mútne

 V Sklenom: 31.3.2014

 

2.Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ:Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.

Predmet zákazky: Dokončovacie práce na garáži

Hodnota zákazky: 2 500 eur.

Identifikácia úspešného uchádzača: Lazár Maroš, Senohrad 47, 962 43 Senohrad

V Sklenom 31.3.2014

 

3. Zákazka s nízkou hodnotou

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou II.Q 2014.pdf (241312)

Verejný obstarávateľ:Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.

Predmet zákazky: Oprava Obecného domu

Hodnota zákazky: 7 500 eur.

Identifikácia úspešného uchádzača: Lazár Maroš, Senohrad 47, 962 43 Senohrad

V Sklenom 30.6.2014

 

4. Zákazka s nízkou hodnotou

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou III.Q 2014.pdf (244703)

Verejný obstarávateľ:Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.

Predmet zákazky: Pokračovanie zákazky - Oprava Obecného domu

Hodnota zákazky: 15 000 eur.

Identifikácia úspešného uchádzača: Lazár Maroš, Senohrad 47, 962 43 Senohrad

V Sklenom 1.7.2014

 

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou IV.Q 2014.pdf (239184)

___________________________________________________________________________________
 

Rok 2013

 

1. Zákazka s nízkou hodnotou

 

Súhrnná správa zákaziek II.Q 2013.pdf (254348)

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.
Predmet zákazky: Výmena okien na Obecnom dome a Požiarnej zbrojnici.
Hodnota zákazky: 6212,29eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: Ing. Roland Janovec SLOVAKTUAL, Poluvsie 24, Poluvsie 

 V Sklenom: 6.5.2013

 

2 a 3. Podlimitná zákazka s nízkou hodnotou

Súhrnná správa podlimitných zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za III.Q 2013.pdf (278425)

2. Podlimitná zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.
Predmet zákazky: Vybavenie detského ihriska z dôvodu havarijného stavu
Hodnota zákazky: 1 997 eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: BPP s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica

V Sklenom 22.7.2013

 

3. Podlimitná zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.
Predmet zákazky: Oprava komínov v Obecnom dome z dôvodu havarijného stavu
Hodnota zákazky: 4 285,30 eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: Ing. Juraj Šipula, Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice

V Sklenom 19.8.2013

 

 

Informácie zverejňované k verejnému obstarávaniu kolesového traktora s vlečkou

Verejný obstarávateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 038 47 Sklené. IČO: 00316890, DIČ: 2020594972.
Predmet zákazky: Kolesový traktor s vlečkou
Hodnota zákazky: 45 648eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: AGRA s.r.o., Na Bystričku 800/14, 036 01 Martin

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti Z.z.o verejnom obstaravani.pdf (77797)

zverejnené dňa 28.5.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 Z.z. o verejnom obstaravani.pdf (77814)

zverejnené 11.6.2013