2020

 
zverejnené 10.8.2020
 

Obec Sklené vyhlasuje výberové konanie

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekotrých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5   odsek 3 zákona NRSR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

na obsadenie funkcie

RIADITEĽA/KY Základnej Školy SKLENÉ

  s predpokladaným nástupom 1. septembra 2020

Informácie k výberovému konaniu na pozíciu RIADITEĽA Základnej školy v Sklenom.pdf (71,9 kB) (27.7.2020)

 
zverejnené 13.5.2020
15.6.2020
 
 
 
 

Rozpočtové opatrenie 1 2020.pdf (52741)
Zverejnenie zámeru predaja majetku 1 2020 pozemok.pdf (91167)
Zverejnenie zámeru predaja majetku 2 2020 pozemok.pdf (81705)

(zverejnené 17.02.2020)

 

Schválený rozpočet obce Sklené na rok 2020 (inf.roky 2021, 2022) výdavky.pdf (78,3 kB)
Schválený rozpočet obce Sklené na rok 2020 (inf.roky 2021, 2022) príjmy.pdf (71,1 kB)

Schválený ROZPOČET Obce Sklené na rok 2020 - opravený názov po pripomienke poslanca OZ.pdf (95890) (1.7.2020)
 

Dodatok č. 2 2019.docx (35726)

plan kontrolnej cinnosti 2020.docx (13469)

(22.11.2019)

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE SKLENÉ2.docx (15941)
Návrh ROZPOČTU Obce Sklené na rok 2020 a informatívne roky 2021-2022 vydavky.docx (57692)
Návrh ROZPOČTU Obce Sklené na rok 2020 a informatívne roky 2021-2022.docx (24700)

(11.11.2019)
 

Rozpoctovy harmonogram 2019.doc (49152)

Verejná vyhlaška Raztočno 20.08.2019.pdf (927131) do 20.9.2019

mapa_250_18_4_2019.pdf (1963604)
Oznámenie_PUM_ŽSK_10.5.2019.docx (1212457)
Príloha 1 Prehlady_MCHU_k_31_12_2018.docx (81372)
(zverejnené 27.5.2019)

 

 

Kontakt

Obec Sklene
Sklené 97
Sklené
03847

043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972

© 2018 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode