2023

zverejnené 21.9.2023
 
 
zverejnené 27.7.2023
 
zverejnené 21.7.2023
 
zverejnené 5.7.2023
 
zverejnené 9.6.2023
 
zverejnené 15.5.2023
 
zverejnené 23.3.2023
 
 
 
 
 
 
 
zverejnené 16.1.2023
 
zverejnené13.1.2023
 
 

ROK 2022

zverejnené 7.11.2022
zverejnené 28.9.2022
zverejnené 12.9.2022
zverejnenie 9.9.2022
 
zverejnene 19.7.2022
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku 1 2022 pozemok.pdf (352,7 kB) (zverejnené 6.7.2022)

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky

 

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcía o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávnych krajov

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákonač. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a

určujem

1. rovnaký deň ich konania podľa § 195a ods. 1prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov na sobotu 29. októbra 2022,
2. lehotu na určenie volebných obvodov prevoľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov  obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022,
3. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 20. júla 2022,
4. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností podľa § 195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov do 10. augusta 2022,
5. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií a volebných komisií samosprávnych krajov do 30. augusta 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 7. septembra 2022,
6. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií podľa §  195b zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov do 22. septembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.

Boris Kollár v.r.

 


 

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

 

Obec Sklené podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Sklené ku dňu vyhlásenia volieb:

668

V Sklenom 17.6.2022

  

 
24.5.2022
25.4.2022
 
11.3.2022
zverejnené 27.1.2022  (Verejnosť môže svoje písomné stanovisko zaslať Okresnému úradu Žilina do 15 dní od jeho zverejnenia)
 

2021

 
 
 
16.12.2021
 
 
 
 
 
 
 
20.7.2021