2018

 

rozpoctovy harmonogram 2018.pdf (127,3 kB) 7.9.2018

Dodatok č. 1 2018 mulčovač.pdf (232834)

Zverejnenie zámeru predaja majetku 4 2018 pozemok.pdf (335,9 kB)
Zverejnenie zámeru predaja majetku 3 2018 pozemok.pdf (328,5 kB)
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku 2 2018 pozemok.pdf (290,8 kB)
(zverejnené 09.08.2018)

sprava auditora k učtovnej zavierke 2017.pdf (997,7 kB)
Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Sklené_2017.pdf (706,2 kB)
Záverečný_účet2017_obce_Sklené_.pdf (319,5 kB) 18.5.2018
Výročná správa 2017. ok.pdf (264,4 kB) 18.5.2018
OZNAM prevadzkovanie skladky odpadov.pdf (194082) 3.1.2018

 

2017

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti I polrok 2018.pdf (484,4 kB) (4.12.2017)

Návrh rozpočtu na rok 2018 a informatívne roky 2019 a 2020 Vydavky.pdf (151546)
Návrh rozpočtu na rok 2018 a informatívne roky 2019 a 2020 Príjmy.pdf (210535)
(zverejnené 1.12.2017)

Bránime zlatý poklad.pdf (96,7 kB)

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku4 2017 pozemok Kovalčík Eduard.pdf (627 kB) 11.10.2017
Zverejnenie priameho predaja majetku3 2017 pozemok Kohutka.pdf (627,3 kB) 11.10.2017
Buletín- denný stacionár.docx (24590)

 
 
Elektronická adresa na doručenie oznámenia: Informácia pre voliča.pdf (172608)  19.8.2017

 

 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku 3 2017 pozemok CKN 867.pdf (476939)
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku 1 2017.pdf (305373)
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku 2 2017.pdf (306340)
(zverejnene 12.7.2017)