2023

zverejnené 23.3.2023
 
 
 
 
 
 
 
zverejnené 16.1.2023
 
zverejnené13.1.2023
 
 

ROK 2022

zverejnené 7.11.2022
zverejnené 28.9.2022
zverejnené 12.9.2022
zverejnenie 9.9.2022
 
zverejnene 19.7.2022
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku 1 2022 pozemok.pdf (352,7 kB) (zverejnené 6.7.2022)

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky

 

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcía o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávnych krajov

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákonač. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a

určujem

1. rovnaký deň ich konania podľa § 195a ods. 1prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov na sobotu 29. októbra 2022,
2. lehotu na určenie volebných obvodov prevoľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov  obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022,
3. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 20. júla 2022,
4. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností podľa § 195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov do 10. augusta 2022,
5. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií a volebných komisií samosprávnych krajov do 30. augusta 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 7. septembra 2022,
6. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií podľa §  195b zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov do 22. septembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.

Boris Kollár v.r.

 


 

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

 

Obec Sklené podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Sklené ku dňu vyhlásenia volieb:

668

V Sklenom 17.6.2022

  

 
24.5.2022
25.4.2022
 
11.3.2022
zverejnené 27.1.2022  (Verejnosť môže svoje písomné stanovisko zaslať Okresnému úradu Žilina do 15 dní od jeho zverejnenia)
 

2021

 
 
 
16.12.2021
 
 
 
 
 
 
 
20.7.2021