Vlakové spojenia:

 

SMER:         Sklené - Prievidza   (zástavka Sklené)

Vlak:            5600      5602           5654            5604       5606        5608          5650            5610      5612       5614

                            4:25       6:25  (21)    7:55  (22)     8:25        12:25       14:25 (11)   15:37 (12)    16:25     18:25      20:25 (23)

 

SMER:          Prievidza - Sklené  (zástavka Sklené)

Vlak:             5601       5603      5605       5607       5609          5611            5661       5613       5615

                              5:36        7:36       9:36       13:36      15:44 (12)   17:36 (11)    17:36      19:36      22:30  (23)

 

 

11- ide v sobotu a nedelu       

12- ide v pracovné dni       

21- ide v pracovné dni, nejde 22.XII. - 6.I., 1.VII. - 1.IX.

22- ide v sobotu a nedelu, od 22.XII. do  6.I. a od 1.VII. do 1.IX. ide denne

23- nejde 24., 25., 31.XII., 31.III.