Začaté správne konania 2022

Podacie č. Prijaté    Zverejnené Meno Vec   Parcely
8/2022 05.01.2022 05.01.2022 KJK-Oáza Sklené SK kolaudúcia 2021 KNC 765
9/2022 05.01.2022 05.01.2022 KJK-Oáza Sklené SK dodat.stav.pov.2021 KNC 765
10/2022 05.01.2022 05.01.2022 V.Nováčiková SK dodat.stav.pov.2021 KNC 1151/1
20/2022 26.01.2022 26.01.2022 E.Ondrejovič SK pov.-umiest.stavby KNC 227
21/2022 31.1.2022 31.01.2022 Roman Kyšták SK stavebné povolenie KNC 569
32/2022 15.02.2022 15.02.2022 Lesy SR SK Ohl.- staveb.úpravy cesta biely potok
33/2022 16.02.2022 18.02.2022 E.Ondrejovič VS Oznámenie o výrube §47 ods.6 a 7 KNC 227
             
             
             
             
             
             
             

Všetky dokumenty k začatým správnym konaniam sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade

 

Vysvetlivky:

SK- Stavebné konania

VS- Výrub stromov