Začaté správne konania 2022

Podacie č. Prijaté    Zverejnené Meno Vec   Parcely
8/2022 05.01.2022 05.01.2022 KJK-Oáza Sklené SK kolaudúcia 2021 KNC 765
9/2022 05.01.2022 05.01.2022 KJK-Oáza Sklené SK dodat.stav.pov.2021 KNC 765
10/2022 05.01.2022 05.01.2022 V.Nováčiková SK dodat.stav.pov.2021 KNC 1151/1
20/2022 26.01.2022 26.01.2022 E.Ondrejovič SK pov.-umiest.stavby KNC 227
21/2022 31.1.2022 31.01.2022 Roman Kyšták SK stavebné povolenie KNC 569
32/2022 15.02.2022 15.02.2022 Lesy SR SK Ohl.- staveb.úpravy cesta biely potok
33/2022 16.02.2022 18.02.2022 E.Ondrejovič VS Oznámenie o výrube §47 ods.6 a 7 KNC 227
64/2022 18.03.2022 18.03.2022 Michal Galamboš SK stavebné povolenie KNC  316/1
137/2022 24.06.2022 24.06.2022 Jaroslav Melo SK kolaudačné rozhodnutie KNC 109/3
152/2022 20.07.2022 20.07.2022 Erik Ondrejovič SK Stavebné povolenie KNC 227
172/2022 15.8.2022 15.8.2022 L.Frriesse VS Oznámenie o výrube §47 ods.6 a 7 KNC 354
188/2022 12.9.2022 12.9.2022 P.Zubáň VS Oznámenie o výrube §47 ods.6 a 7 KNC 642
201/2022 29.09.2022 29.09.2022 MUDr.A.Záhradník SK Kolaudačné rozhodnutie KNC 190
202/2022 29.09.2022 29.09.2022 Andrej Franek SK Dodatočné pov.stavby KNC 262
214/2022 10.10.2022 10.10.2022 Mgr.Peter Cesnek VS Oznámenie o výrube §47 ods.6 a 7 KNC 1275
237/2022 07.11.2022 07.11.2022 Ing. E.Kovalčík SK Kolaudačné rozhodnutie KNC 1184
242/2022 10.11.2022 15.11.2022 Ing. Cyril Poledník* VS Oznámenie o výrube §47 ods.6 a 7 KNC 1276/1
250/2022 22.11.2022 23.11.2022 Milada a Zsolt Belovič* VS Oznámenie o výrube §47 ods.6 a 7 KNC 649/1
256/2022 2.12.2022 5.12.2022 Erik Ondrejovič* VS Oznámenie o výrube §47 ods.6 a 7 KNC 226/2
29/2023 3.2.2023 6.2.2023 Roman Bindas* VS Oznámenie o výrube §47 ods.6 a 7 KCN 926/2
31/2023 6.2.2023 6.2.2023 Ing. Ľuboš Jašurek* VS Oznámenie o výrube §47 ods.6 a 7 KNE 9415/2
54/2023 24.2.2023 28.2.2023 KJK Sklené* VS Oznámenie o výrube §47 ods.6 a 7  KNC 792/1
73/2023 8.3.2023 8.3.2023 Libor Černega VS Oznámenie o výrube §47 ods.6 a 7 KNC 458/1

Všetky dokumenty k začatým správnym konaniam sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade

*konanie Ing. Cyril Poledník- 22.11.2022 9:00hod (viac info 0905520749)

*konanie Milada a Zsolt Belovič - 30.11.2022 15:00hod (viac info 0905520749)

*konanie Erik Ondrejovič - 13.12.2022 14:00hod (viac info 0905520749)

*konanie Roman Bindas - 9.3.2023 9:30 (viac info 0905520749) - Llipa, prizvaná NP VF

*konanie Ing. Ľuboš Jašurek- 15.2.2022 8:30 (viac info 0905520749)

*konanie Koinonia Ján Krstiteľ Oáza Sklené- 9.3.2023 9:30 (viac info 0905520749) - lipa, prizvaná NP VF

*konanie Libor Černega -     (viac info 0905520749)

Vysvetlivky:

SK- Stavebné konania

VS- Výrub stromov