Začaté správne konania 2022

Podacie číslo Prijaté Zverejnené Meno Vec   Parcely
193/2023 25.8.2023 5.9.2023 Veronika Kucianová VS Oznámenie o výrube §47 ods. 6 a 7
KNC 115
194/2023 4.9.2023 5.9.2023 Ľubica Marčeková VS Oznámenie o výrube §47 ods. 6 a 7 KNC 797
             
             

 

Všetky dokumenty k začatým správnym konaniam sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade

Konanie  V.Kucianová 13.9.2023 o 14:00hod (viac info na 0905520749)
Konanie Ľ.Marčeková 13.9.2023 o 14:30hod (viac info na 0905520749)
Vysvetlivky:

SK- Stavebné konania

VS- Výrub stromov