Zimná údržba

25.01.2022 10:26
Žiadame občanov, aby neparkovali vozidlá na cestách (hlavných aj bočných). Nakoľko sa v zimnom období vykonáva odhŕňanie snehu a posyp, stojace autá na ceste znemožňujú úpravu niektorých úsekov ciest. Taktiež pri posype lietajúci štrk môže spôsobiť poškodenie týchto vozidiel.
Obecný úrad a Správa ciest nenesú zodpovednosť za škody spôsobené počas zimnej údržby.
Tam, kde budú vozidlá stáť na ceste aj napriek výzve nebude vykonaná zimná údržba.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972