Zápis detí do Materskej školy v Sklenom

16.05.2022 08:48
Riaditeľka Materskej školy v Sklenom, oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v dňoch
od 16. mája 2022 do 31. mája 2022.
Žiadosti sú k dispozícii na www.sklene.eu alebo v budove MŠ. Žiadosti môžete priniesť osobne, po telefonickom dohovore so zamestnancami materskej školy (t.č.: 043/49 55 287), zasielať aj poštou na Materská škola v Sklenom, Sklené 389, 038 47 Sklené a elektronicky na mailovú adresu mssklene@post.sk
Tešíme sa na Vás v nasledujúcom školskom roku.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972