Výberové konanie na obsadenie miesta RIADITEĽ/KA MATERSKEJ ŠKOLY v Sklenom

08.06.2021 15:03

Obec Sklené v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky materskej školy

Materská škola, Sklené 389, Sklené s nástupomod 1. septembra 2021

Vyberove konanie MS Sklene.pdf (372359)

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972