Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

17.06.2022 11:58

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky

 

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcía o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávnych krajov

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákonač. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a

určujem

1. rovnaký deň ich konania podľa § 195a ods. 1prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov na sobotu 29. októbra 2022,
2. lehotu na určenie volebných obvodov prevoľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov  obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022,
3. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 20. júla 2022,
4. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností podľa § 195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov do 10. augusta 2022,
5. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií a volebných komisií samosprávnych krajov do 30. augusta 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 7. septembra 2022,
6. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií podľa §  195b zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov do 22. septembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.

Boris Kollár v.r.

 


 

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

 

Obec Sklené podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Sklené ku dňu vyhlásenia volieb:

668

V Sklenom 17.6.2022

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972