Voľby do NRSR- prenosná urna, voličské preukazy

26.09.2023 10:34
Z dôvodu blížiaceho sa dátumu Volieb do Národnej rady SR 2023, Vám oznamujeme, že je možnosť nahlásiť sa na prenosnú urnu voličom , ktorí sa či už zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti. Nahlasovanie je možné buď telefonicky 043/4955 200 (v čase úradných hodín) alebo mailom: skl-obecnyurad@gaya.sk
 
Volič, ktorý v deň konania volieb do NRSR nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže ešte stále požiadať o vydanie voličského preukazu OSOBNE alebo mu ho môže prevziať iná osoba na základe splnomocnenia na obecnom úrade do piatku 29.9.2023 do 13:00.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972