Verejný oznam- vyplácanie náhrady za užívanie poľovného revíru

16.12.2021 15:24

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972