UPOZORNENIE- Rámcový návrh GVD 2022/2023 CESTOVNÝ PORIADOK Železničnej osobnej dopravy!

20.06.2022 13:55
Upozornenie : Rámcový návrh GVD 2022/2023 je pracovný návrh cestovného poriadku verejnej železničnej osobnej dopravy, ktorý vstúpi do platnosti od 11.decembra 2022. Veľké zmeny sa týkajú najmä odchodu ranného vlaku smer Horná Štubňa. Navrhovaný odchod je 6.48! Termín pripomienkovania je iba do 30. 06. 2022!
- Pripomienky zasielajte na adresu: skl-obecnyurad@gaya.sk alebo osobne na Obecný úrad v Sklenom najneskôr do 24.6.2022 do 12:00hod.
 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972