Separovaný zber plastov - streda 12.4.2023

06.04.2023 10:23

Prichádza ďalšia nepárna streda v mesiaci, opäť pripomíname: 12.4.2023 od 8:00 do 12:00hod sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov. Žiadame občanov, aby vrecia so separovaným odpadom, vyložili na viditeľné miesta pri bránach.

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972