Separovaný zber plastov 21.6.2023

19.06.2023 14:27

Je tu ďalšia nepárna streda v mesiaci preto pripomíname: 21.6.2023 od 8:00 do 12:00hod sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov. Žiadame občanov, aby vrecia so separovaným odpadom, vyložili na viditeľné miesta pri bránach.

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972