Pre verejnosť platí dočasný zákaz vstupu do vojenských lesov, hrozí nebezpečenstvo vzniku požiarov

28.06.2021 16:45

Ministerstvo obrany SR vydalo dočasný zákaz vstupu do lesov na území Vojenského obvodu Záhorie a Vojenského obvodu Valaškovce s platnosťou od 25. júna 2021 do odvolania. Dôvodom sú pretrvávajúce vysoké teploty, suché počasie a zvýšené riziko vzniku požiarov. V uplynulom období už došlo k dvom požiarom, preto žiadame verejnosť o dodržiavanie zákazu.


"Územia vojenských lesov sú často využívané na rekreačné a turistické účely. Rád by som preto opäť apeloval na verejnosť, aby sa v čase vydaného zákazu nepohybovala na tomto území, keďže jeho cieľom je nielen ochrana lesov a prírody, ale predovšetkým života a zdravia občanov," povedal minister obrany SR Jaroslav Naď.


Porušenie tohto zákazu je priestupkom, za ktorý je možné v zmysle zákona o lesoch uložiť peňažnú pokutu do výšky 3 320 eur. Uvedený zákaz sa nevzťahuje na obhospodarovateľa lesných pozemkov na uvedenom území, členov lesnej stráže, členov poľovníckej stráže a členov stráže prírody, užívateľa poľovníckeho revíru na uvedenom území, štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy a členov zložiek integrovaného záchranného systému.


https://www.mosr.sk/49576-sk/pre-verejnost-plati-docasny-zakaz-vstupu-do-vojenskych-lesov-hrozi-nebezpecenstvo-vzniku-poziarov/Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972