Pozvánka na 7.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sklenom

23.10.2023 10:36

Starosta obce Sklené v zmysle § 12 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. z v o l á v a 7. zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Sklenom , ktoré sa uskutoční dňa : 26.10.2023 o 18.00 hod.Program zasadnutia je v priloženej pozvánke

Pozvánka 26.10.2023 7. OZ.pdf (221404)

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972