Odpočet spotreby elektrickej energie 4.-5.6.2021

03.06.2021 13:06
Oznamujeme občanom, že v dňoch 4. a 5.júna 2021 sa bude vykonávať ročný, teda fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie poverenou osobou od Stredoslovenskej distribučnej a.s.Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov. Odpočtár žiada o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a kontrole meracieho zariadenia.Poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom odpočtár s logom SSD a.s. a poverením na výkon odpočtov pre Stredoslovenskú distribučnú a.s.
 
Elektromery verejne prístupné v plotoch, na stĺpoch, na fasádach domov budú odčítané bežne ako každý rok
 
Elektromery na fasádach za plotom na pozemku odberateľa budú odčítané pokiaľ budú sprístupnené- odomknutá brána a nebude voľne behať pes
 
Elektromery vo vnútri domu- odpočtár bude chránený rúškom a dodržiavať všetky platné nariadenia.
 
V prípade karantény prosíme o viditeľne označiť bránu, odpočet vo vnútri domu bude v tomto prípade riešený individuálne.
V prípade neobývaných domov, ak nie je elektromer sprístupnený, resp. Vás nezastihne odpočtár, nahláste stav svojho elektromera na:

 

https://www.ssd.sk/elektronicke-sluzby/nahlasenie-odpoctu?page_id=6451

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972