Novoročný príhovor starostu obce Sklené

01.01.2023 11:44

Dobrý deň vážení spoluobčania

Dnes sme sa zobudili do nového roka, dnes je ten magický dátum 1.1. , deň keď sa začína nový rok, mnohý z nás si dávame predsavzatia a chceme aby všetko začalo skvele a hlavne pokračovalo celý rok lepšie ako ten starý, ktorí je už len história.

Tak ako skončil starý rok so svojimi všetkými udalosťami, prosím skončíme aj všetko zlé respektíve nedokonale čo v ňom bolo a dajme šancu pre rok 2023 byť zase o niečo lepši.

Nedávno skončený rok 2022 bol bohatý na spoločenské udalosti a priniesol každému z nás mnoho dobrého a bohužiaľ aj toho nie práve príjemného ale taký je život.

V našej obci sa v roku 2022 stala udalosť a to zmena na poste starostu po ôsmich rokoch, kde ste vy občania slobodne a demokraticky rozhodli o tom, že som sa ja Tibor Rišiaň stal starostom našej obce.
Po čase od vymenovania za starostu som našiel veľa vecí v obci na ktoré môžeme byť hrdí, tie veci ktoré sa začali a z rôznych príčin nie sú dotiahnuté do konca dokončíme a nové projekty, ktoré som spomínal aj v predvolebnom programe naštartujeme a časť z nich sa ukážu už v tomto roku.

V tomto roku nás čaká veľká výzva ohľadom nestabilných cien energií aká tu dlhé roky nebola ale sľubujem, že vynaložím celú svoju energiu a čas spolu s poslancami obecného zastupiteľstva a každým kto bude mať ochotu pomôcť na to aby sa to nijako negatívne neodzrkadlilo  v obci.

Čaká nás bohatý kultúrny rok, kde sa budú diať mnohé spoločenské udalosti, zábavy a okrem iného na jeseň bude v našej obci po dlhých rokoch aj súťaž mladých hasičov ktorú bude spoluorganizovať naša DHZ.

Som otvorený všetkým dobrým nápadom a podnetom a chcem čo, najviac ako sa bude dať využívať cudzie zdroje či už z plánu obnovy alebo európskych dotácii. V krátkom čase predstavím plány, o aké konkrétne projekty sa budeme chcieť uchádzať a potom prebehne široká spoločenská diskusia kde sa zapojí každý kto bude mať záujem a vzídu z toho tie najlepšie výsledky.

Ešte raz by som chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí každodenne prispievajú svojou troškou k zlepšovaniu našej obce, poslancom OZ, všetkým zamestnancom obce vrátane pedagogických a nepedagogických pracovníkov ZŠ a MŠ, našej DHZ, futbalovému klubu Sklené, jednote dôchodcov, karpatsko-nemeckému spolku, poľovníckemu združeniu Zverín a všetkým ostatným občanom a občiankam.

 

Štastný nový rok 2023, veľa zdravia a spokojnosti zo srdca všetkým.

V Sklenom 1.1.2023   Ing. Tibor Rišiaň Starosta obce

 

Novoročný prejav starostu obce Sklené.PDF (444616)

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972