Daňové priznania k DzN, daň za psa, atď

10.01.2022 09:13
Obec Sklené upozorňuje na povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností (predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, poprípade zmena charakteru pozemku), k dani za psa a ostatné s termínom do 31. 1. 2022
Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník (právnická i fyzická osoba) povinný podať obci Sklené do 31. januára 2022, ak mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia .
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972