Chov hospodárskych zvierat- výskyt afrického moru ošípaných "AMO"

18.02.2022 08:24

Každý kto chová hospodárske zvieratá ako ovce, kozy, ošípané, hovädzí dobytok, kone, včely má zákonnú povinnosť registrovať svoj chov v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Týka sa to aj chovateľov, ktorí majú ovce od jari do jesene na vypásanie pozemkov, každé zviera, ktoré je zaradené medzi hospodárske zvieratá musí byť označené a prihlásené na farme aj keď sa jedná o čo i len o jeden kus.

 

Od 1.mája 2022 nebude možné prihlásiť na farmu ovce, kozy a ošípané, ktoré predchádzajúci chovateľ pred presunom trvalo neoznačil a neprihlásil do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat a nie sú evidované na žiadnej farme.

 

Tlačivo na registráciu chovu je možné si vyžiadať na príslušnej obci, RVPS Martin alebo na regionálnom pracovisku plemenárskych služieb SR.

 

Tlačivo je možné vytlačiť aj z webovej stránky Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo Plemenárskych služieb SR. Tlačivá k prihlasovaniu a odhlasovaniu zvierat na farmu sú dostupné na webovej stránke Plemenárskych služieb SR.

 

RVPS Martin ďalej pripomína aj povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek minimálne jeden pracovný deň vopred.

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972