Rozpočet obce na roky 2019-2021

Stanovisko k navrhu rozpoctu 2019 nove.pdf (316,7 kB)

Schválený rozpočet na roky 2019-2021výdavky.pdf (196005)
Schválený rozpočet na roky 2019-2021 príjmy.pdf (216578)
 

 

Rozpočet obce na roky 2018-2020

Rozpočet na rok 2018 a informatívne roky 2019 a 2020 Príjmy.pdf (205,6 kB)
Rozpočet na rok 2018 a informatívne roky 2019 a 2020 Vydavky.pdf (148 kB)

RO FR 2 2018.pdf (126,5 kB)
RO FR20181.pdf (162,6 kB)

uprava rozpočet školstvo 8_2018.xlsx (42200)
rozpoctovy harmonogram 2018.pdf (130343) 7.9.2018

Sklené 2018 - úprava rozpočtu školy 122018.pdf (502,5 kB)
Sklené 2018 - V3 úprava školstvo.pdf (514,4 kB)
 

Rozpočet obce na roky 2017-2019

Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Sklené_2017.pdf (723157)
sprava auditora k učtovnej zavierke 2017.pdf (1021606)
Výročná správa 2017. ok.pdf (270770)
Záverečný_účet2017_obce_Sklené_.pdf (327201)
Komentár k rozpočtu 2017 .pdf (394388)
Schválený rozpočet na roky 2017-2019 príjmy.pdf (248948)
Schválený rozpočet na roky 2017-2019 výdavky.pdf (225129)
(zverejnené 15.11.2016)

sprava nezavisleho auditora k ucotvnej zavierke 2016.pdf (1591240)

Záverečný_účet_obce_Sklené_2016.pdf (550904) (16.5.2017)

ZS rozpočtove opatrenie 2017.pdf (76 kB)
vykazy vydavky ex 2016.xls (78,5 kB)
12017 41 Rozpočet úprava.pdf (553,4 kB)
 

Rozpočet obce na roky 2016-2018

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2016, finančný výhľad na roky 2017-2018.pdf (228776)
Schválený rozpočet príjmov na rok 2016 a finančný výhľad na roky 2017-2018.pdf (157414)
DÔVODOVÁ SPRÁVA k návrhu rozpočtu obce Sklené na roky 2016-2018.pdf (82121)

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu Sklené 2016-2018.pdf (322327)

Rozpoctovy harmonogram 2016.pdf (126,6 kB)

Výročná správa Sklené 00316890 2015.pdf (237,7 kB)
Sprava auditora Sklene 00316890 2015.pdf (629,7 kB)
Návrh záverečného účtu obce Sklené 2015.pdf (236,9 kB)

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Sklené 2015_.pdf (727 kB)

 

Rozpočet obce na roky 2015-2017

Schválený rozpočet obce Sklené na roky 2015-2017 príjmy.pdf (156295)
Schválený rozpočet obce Sklené na roky 2015-2017 výdavky.pdf (303105)
(zverejnené dňa 10.11.2014)

DÔVODOVÁ SPRÁVA k návrhu rozpočtu obce Sklené na roky 2015-2017.pdf (179774)

(zverejnené 14.10.2014)

Úprava rozpočtu Sklené 1 2015.pdf (131274)

Úprava rozpočtu Sklené 4a 2015.pdf (129522)

Úprava rozpočtu Sklené 5 2015.pdf (132927)

Úprava rozpočtu Sklené 6 2015.pdf (193001)

 

Rozpočet obce na roky 2014-2016

PHSR OBEC SKLENÉ 2014-2020.pdf (1810391)

Záverečný účet obce Sklené za rok 2014.pdf (247253)

Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Sklené za rok 2014.pdf (840006)

Monitorovacia sprava k 30.06.2014.pdf (474618)

Hodnotiaca sprava k 31.12.2014.pdf (474383)

Programový rozpočet obce Sklené na roky 2014 a výhľad na 2015-2016.pdf (513747)

Schválený rozpočet - príjmy obce Sklené na rok 2014 a finančný výhľad na roky 2015 a 2016.pdf (154939)

Schválený rozpočet- výdavky obce Sklené na rok 2014 a finančný výhľad na roky 2015 a 2016.pdf (392081)

DÔVODOVÁ SPRÁVA k návrhu rozpočtu obce Sklené na roky 2014-2016.pdf (169235)

Odborné stanovisko hlavnej kontrolorky k rozpočtu obce Sklené na roky 2014-2016.pdf (207640)

Úprava rozpočtu školstvo 1 2014.pdf (113500)

Úprava rozpočtu školstvo 2 2014.pdf (130995)

Úprava rozpočtu 3 2014.pdf (234018)

Úprava rozpočtu 4 2014.pdf (254011)

Úprava rozpočtu školstvo 5 2014.pdf (119029)

Úprava rozpočtu školstva 6_1 2014.pdf (118765)

Úprava rozpočtu školstvo 6_2 2014.pdf (102119)

Úprava rozpočtu školstvo 7_1 2014.pdf (119799)

Úprava rozpočtu školstvo 7_2 2014.pdf (121651)

Úprava rozpočtu obce Sklené 8_2015.pdf (267,4 kB)

 


 

Rozpočet a Programový rozpočet na roky 2013-2015

 

Programový rozpočet Sklené 2013-2015.pdf (338,6 kB)
Rozpočet 2013-2015.xls (68 kB)

Záverečný účet 2013.pdf (282820)

Výročná správa 2013.pdf (308130)

Hodnotiaca sprava k 31.12.2013.pdf (511435)

(zverejnené dňa 5.2.2014)

Úprava rozpočtu k 31.12.2013

Uprava rozpoctu 31.12.2013.pdf (252683)

 

Úprava rozpočtu k 13.11.2013

Úprava výdavkov rozpočtu obce Sklené .pdf (567 kB)
Úprava príjmov rozpočtu obce Sklené .pdf (153,4 kB)
 

Úprava rozpočtu k 27.8.2013

rozpoctove opatrenie 2-2013 obec.pdf (76 kB)
Rozpočtove opatrenie 2-2013 škola.pdf (280,5 kB)

 
Úprava k 21.3.2013

rozpoctove opatrenie1-2013.xls (50,5 kB)
rozpoctove opatrenie zo dňa 16.4.2013.xls (50,5 kB)

 

Rozpočet a Programový rozpočet na roky 2012-2014

schválené dňa 14.12.2011 Uznesením č.5/2011

Programový rozpočet 2012- 2014.doc (420 kB)
Rozpočet-2012-2014.doc (302 kB)

Monitorovacia sprava k 30.9.2012.pdf (478,5 kB)
Hodnotiaca správa 31.12.2012.pdf (546,1 kB)
Sprava o kontrolnej činnosti za rok 2012.pdf (291,1 kB)

Sprava nezavisleho auditora 2012.pdf (840,7 kB)
Dodatok spravy auditora 2012.pdf (450,5 kB)

Výročná správa 2012.pdf (294,4 kB)

(zverejnený 30.4.2013)

Záverečný účet 2012.pdf (270,5 kB)

(zverejnený 30.4.2013)

poznamky 2012.rar (966,3 kB)

Správa HKO k ZU.pdf (398410)

 

Záverečný účet obce Sklené za rok 2011

schváleny dňa 27.6.2012 Uznesenie č.2/2012

Záverečný účet 2011- ZU.doc (174 kB)

 

Výročná správa obce Sklené za rok 2011 - Výročná správa.doc (192,5 kB)

Kontakt

Obec Sklene
Sklené 97
Sklené
03847

043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972

© 2018 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode