Obec Sklené

Obecný úrad

Sklené 97

038 47 Sklené

IČO: 00316890

DIČ: 2020594972

Prima banka: 2406307001/5600

VUB banka: 19128362/0200

telefónne číslo:

043/4955200

mobil:

0905 520 749

e-mail:

skl-obecnyurad@gaya.sk

obecnyurad@obec-sklene.sk

urad@obec-sklene.sk