Deň učiteľov sa od nepamäti oslavuje 28. marca – v deň narodenia Jána Amosa Komenského, učiteľa národov.
Prajeme Vám všetko len to najlepšie, veľa múdrosti, trpezlivosti, ochoty a kreativity pri vedení a učení našej budúcej generácie. Vážime a ceníme si Vaše poslanie. ĎAKUJEME.

Informácia k nakladaniu s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom "BRKO"

BRKO.pdf (863297)

 

Obec Sklené oznamuje občanom, že od 01.08.2021 sa v obci uskutočňuje zber separovaných jedlých olejov, potravinárskych olejov a tukov, kód 200125 a kuchynský odpad, kód 20 01 08  každú  stredu v čase od 15.30.hod. – 16.30  hod. v bývalom zbernom dvore.

Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?

 (potraviny bez obalov)

- zvyšky ovocia a zeleniny a šupky z ich čistenia

- pokazené alebo hnilé ovocie a zelenina

- zvyšky vareného jedla                          

- starý chlieb a pečivo

- tekuté zložky kuchynského odpadu

  (polievky, omáčky a iné)

- škrupiny z vajec a orechov

- kávové a čajové zvyšky

- mäso, ryby

-mliečne výroby (bez obalu)

-potraviny po záruke (bez obalu)

 

Čo nepatrí do nádob na kuchynský do nádob na kuchynský odpad?

- zelený odpad zo záhrad (žiadne lístie, tráva, konáre a iné

- triedené zložky komunálneho odpadu  (sklo, plasty, papier a iné)

- nebezpečné odpady

- cigaretové ohorky

- použité oleje a tuky z domácnosti (vkladá sa do nádob na to určených)

 

Uvedený kuchynský odpad musí byť v priesvitnej  nádobe - sklenený pohár s víčkom!

 

Čo patrí do nádob na použité oleje?

- použité jedlé rastlinné oleje                 

- použité jedlé tuky   

 

Čo nepatrí do nádob na použité oleje a tuky?

- motorový olej

- iné oleje nie rastlinného pôvodu

 

Použité jedlé oleje a tuky zbavené hrubých nečistôt vhadzovať do zbernej nádoby v uzatvorených PET fľašiach!

 

Zákaz spaľovania

Spaľovanie konárov, obuvi, obnoseného šatstva a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:
- zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
-   zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Pri spaľovaní odpadov  sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením odpadu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch.  Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov. Ak teda niekto spaľuje odpad – lístie, trávu, konáre ..., odpad z domu – obuv, obnosené šatstvo, plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu ... dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.

Na základe prijatých VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva OZ zo dňa 14.12.2012 je možné aby občania ako pomôcku v nasledujúcich prípadoch vyplnili tieto tlačivá:

Oznámenie danovej povinnosti.pdf v prípade ak napríklad parkujete Vaše osobné/nákladné mot.vozidlá na obecných verejných priestranstvách, alebo využívate verejné priestranstvá na skládku
Tlačivo na zníženie komunálneho odpadu.pdf v prípade ak sa člen domácnosti nezdržiava v mieste pobytu počas zdaňovacieho obdobia viac ako 90 dní (+ prílohy podľa platného VZN obce)

Tlačivá je možné vyplniť aj na Obecnom úrade v Sklenom.

V prípade potreby vývozu odpadu zo stavebného materiálu, starého nábytku, starej krytiny atď volajte:

Skládka Horná Štubňa 

0907 205 626

Novinky

08.04.2022 18:04

Veľkonočné prázdniny Základná a Materská škola v Sklenom

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že počas Veľkonočných prázdnin 2022  bude Základná škola a Materská škola v Sklenom zatvorená od 14.4 do 19.4.2022.  Nástup detí do ZŠ a MŠ bude 20.4.2022 tj. v stredu.
28.03.2022 15:12

Potraviny Môj obchod - zmena otváracích hodín

Potraviny Môj obchod oznamujú zákazníkom, že  od pondelka 28.3.2022 sa predlžujú otváracie hodiny predajne do 18:00. Aktuálne otváracie hodiny sú: Pondelok - Piatok: 6:30 - 18:00 Sobota: 6:30 - 11:00 Nedeľa: 8:00 - 10:00  
24.03.2022 08:38

Očkovanie COVID-19 prihlasovanie

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o očkovanie proti COVID-19, ktoré sa uskutoční v našej obci, aby sa prihlásili do piatka 25.3.2022 do 10:00hod na Obecnom úrade Sklené.
02.03.2022 11:19

Materská škola- otvorená počas jarných prázdnin

Oznamujeme rodičom detí, navštevujúcich Materskú školu v Sklenom, že počas jarných prázdnin (7.3.2022 - 11.3.2022) bude škôlka otvorená.
28.02.2022 13:49

Zbierka pomoci občanov obce Sklené ľuďom na východnej hranici

Zbierka pomoci občanov obce Sklené ľuďom na východnej hraniciOznamujeme občanom obce Sklené, že v stredu 2.marca 2022 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. sa uskutoční v Obecnom úrade Sklené zbierka na pomoc ľuďom na východnej hranici. Zbierame : - Detské plienky (akékoľvek...
23.02.2022 08:34

Výberové konanie- Riaditeľ Základnej školy Sklené

Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom súbore:   Informácie k výberovému konaniu na pozíciu RIADITEĽA Základnej školy v Sklenom 2022.pdf (396400)
18.02.2022 08:24

Chov hospodárskych zvierat- výskyt afrického moru ošípaných "AMO"

Každý kto chová hospodárske zvieratá ako ovce, kozy, ošípané, hovädzí dobytok, kone, včely má zákonnú povinnosť registrovať svoj chov v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Týka sa to aj chovateľov, ktorí majú ovce od jari do jesene na vypásanie pozemkov, každé zviera, ktoré je zaradené...
14.02.2022 15:25

Jarné prázdniny 2022 - Zátvor ZŠ a MŠ Sklené

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe plánovaných jarných prázdnin 2022 a po nariadení zriaďovateľa bude Základná škola a Materská škola v Sklenom zatvorená od 7.3. do 11.3.2022. Nástup detí do ZŠ a MŠ bude 14.3.2022
01.02.2022 12:06

Polročné prázdniny ZŠ a MŠ Sklené

Vážení rodičia, oznamujem Vám,že na základe plánovaných polročných prázdnin a po nariadení zriaďovateľa bude Základná a materská škola Sklené dňa 4.2.2022, zatvorená. Nástup detí do ZŠ a MŠ bude 7.2.2022.
25.01.2022 10:26

Zimná údržba

Žiadame občanov, aby neparkovali vozidlá na cestách (hlavných aj bočných). Nakoľko sa v zimnom období vykonáva odhŕňanie snehu a posyp, stojace autá na ceste znemožňujú úpravu niektorých úsekov ciest. Taktiež pri posype lietajúci štrk môže spôsobiť poškodenie týchto...

Denný stacionár a prepravná služba CSS Horný Turiec Turč. Teplice

Denný stacionár je ambulantná sociálna služba poskytovaná určitý čas počas pracovného dňa. Sociálnu službu poskytujeme seniorom a zdravotne postihnutým občanom, ktorých zdravotný stav umožňuje pobyt v dennom stacionári s cieľom:

  • zlepšiť kvalitu života,
  • zabezpečiť odbornú službu, ktorá zodpovedá potrebám prijímateľa sociálnej služby,
  • podporovať prirodzené rodinné vzťahy,
  • posilňovať kontakt so spoločenským prostredím,
  • podporovať samostatnosť,
  • aktivizovať.

 

So žiadosťou o poskytovanie tejto služby sa občan obracia na príslušný obecný (mestský) úrad v mieste trvalého bydliska.

 

prepravná služba - leták.docx (65184)
Buletín-denný stacionár.docx (32380)
 

 

Neodkladajte starostlivosť o zrak, Môžete si tak zhoršiť zdravotný stav

Odklad vyšetrenia alebo operácie očí môže viesť k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta aj s trvalými následkami. To platí pre všetky ochorenia zraku – ochorenie sietnice, rohovky, sivý zákal, ale aj krátkozrakosť a ďalšie ochorenia očí.

Možnosť podstúpiť potrebnú ambulantnú alebo operačnú liečbu bez zbytočného odkladu a za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení aj počas pandémie ponúka očná klinika UVEA Mediklinik v Martine a jej ambulancia v Turčianskych Tepliciach.

Na oboch miestach merajú pacientom teplotu, skúmajú epidemiologickú anamnézu, priestory pravidelne dezinfikujú a pacientov objednávajú na presný čas, čím minimalizujú čakanie a kontakt s ostatnými pacientmi. Personál oboch pracovísk je v záujme ochrany pacientov a kolegov pravidelne testovaný. Na očnej klinike v Martine dokonca každému pacientovi spravia bezplatne antigénový test pred vstupom na kliniku.

Na vyšetrenie alebo plánovanú operáciu Vásaktuálne vo väčšine prípadov objednajú do jedného týždňa.

Nezanedbávajme v čase pandémie starostlivosť o náš zrak, objednať sa môžete na www.uvea.sk alebo telefonicky na číslach:

Očná klinika UVEA Martin – 043/4012 612

Očná ambulancia UVEA Turčianske Teplice – 043/422 0360

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972
 
!!! Pomôžme!!!!
Rodine Štrbovej z DUBOVÉHO, ktorej v sobotu 4.3.2023 požiar úplne zničil horné podlažie rodinného domu a spodné následným hasením bolo vytopené.
Na podnet občanov a starostu obce DUBOVÉ bol zriadený transparentný účet na ktorý môžeme finančne prispieť a tým pomôcť k obnove ich domu.
Číslo transparentného účtu: SK3009000000005200168687
Názov transparentného účtu: Pomoc pre Štrbovcov

 

ZBER ODPADU V OBCI SKLENÉ

Obec Sklené zrušila zberný dvor 01.01.2020.

 

Od marca 2023 budú na predaj na Obecnom úrade v Sklenom, už len plastové 120 l nádoby na odpad (čierne na komunálny odpad a žlté na separ plastov), z dôvodu zvyšujúcich sa cien kovových nádob. Cena jednej plastovej nádoby je 26,76€/ks čierna a 27,96€/ks žltá na separ plastov.

(Cena kovovej nádoby vychádzala od 47,40€/ks)

 

 

Vývoz KO sa prevádza

OD MARCA 2023 každú párnu stredu v mesiaci

najbližší vývoz KO 8.3.2023 a 22.3.2023

 

SEPAR:    

PLASTY :  

 29.3.2023 (streda)

 

SKLO:

 

 

PAPIER:

13.3. 2023 (termín upresníme)

 

Separovaný zber sa robí podľa odberu odbernou spoločnosťou.

Každý zvoz separovaného odpadu  sa vyhlasuje minimálne 2 dni pred odberom.

Obec Sklené má na svojej webovej stránke zverejnené oznámenie „Čo a ako separovať“.

Čo a ako separovať?.pdf (93630)

vypocet-miery-triedenia obce Sklené za rok 2021.pdf (70304)

 

 

Zálohovanie plastových fliaš  a hliníkových nápojových obalov obchodmi:

 

Potraviny Môj obchod oznamujú zákazníkom, že od 10.7.2022 budú vykupovať zálohované PET fľaše a plechovky z nápojov LEN POČAS PRACOVNÝCH DNÍ. Počas víkendov a sviatkov nebude výkup zálohovaných obalov z kapacitných dôvodov možný. Vykupované zálohované obaly musia byť čisté, PET fľaše uzavreté a bez zvyškov nápojov. Maximálny počet vykupovaných obalov je 25 ks na zákazníka na deň. V predajni budú prednostne obslúžení zákazníci kupujúci tovar, až následne zákazníci vracajúci zálohované obaly.

Ďakujeme za pochopenie. Sme radi, že zálohujete.

 

 

 

Z dôvodu zimného obdobia a následnej potreby údržby a zjazdnosti ciest Vás chceme požiadať o spoluprácu a ohľaduplnosť. Vo vlastnom záujme pre kvalitné odhŕňanie snehu prosíme neparkujte autá na krajnici cesty, v križovatkách ciest a pod. Automobily je potrebné parkovať v garážach, vo svojich dvoroch, na vyhradených parkovacích miestach tak, aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách v zimnom období. Podľa platného VZN č.12/2012 si môže každý občan zakúpiť ročné parkovanie na verejnom priestranstve.
V prípade ignorovania žiadosti o parkovanie áut za neodhrnutú cestu na ulici bude zodpovedný majiteľ zle zaparkovaného auta.
Obecný úrad nezodpovedá pri vykonávaní zimnej údržby za poškodenie nesprávne zaparkovaných áut.

 

Od roku 2023 bude možnosť dostávať správy o dianí v obci prostredníctvom aplikácie WatsApp.

Ak máte záujem takéto správy dostávať prosím vyplňte nasledovný formulár:

https://forms.gle/1xdB9wRvXnPGsdwh9

 

Kontaktujte nás

Meniny na web