VŠETKY INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA REFERENDA 2023 NÁJDETE NA TOMTO ODKAZE.

 

 

Informácia k nakladaniu s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom "BRKO"

BRKO.pdf (863297)

 

Obec Sklené oznamuje občanom, že od 01.08.2021 sa v obci uskutočňuje zber separovaných jedlých olejov, potravinárskych olejov a tukov, kód 200125 a kuchynský odpad, kód 20 01 08  každú  stredu v čase od 15.30.hod. – 16.30  hod. v bývalom zbernom dvore.

Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?

 (potraviny bez obalov)

- zvyšky ovocia a zeleniny a šupky z ich čistenia

- pokazené alebo hnilé ovocie a zelenina

- zvyšky vareného jedla                          

- starý chlieb a pečivo

- tekuté zložky kuchynského odpadu

  (polievky, omáčky a iné)

- škrupiny z vajec a orechov

- kávové a čajové zvyšky

- mäso, ryby

-mliečne výroby (bez obalu)

-potraviny po záruke (bez obalu)

 

Čo nepatrí do nádob na kuchynský do nádob na kuchynský odpad?

- zelený odpad zo záhrad (žiadne lístie, tráva, konáre a iné

- triedené zložky komunálneho odpadu  (sklo, plasty, papier a iné)

- nebezpečné odpady

- cigaretové ohorky

- použité oleje a tuky z domácnosti (vkladá sa do nádob na to určených)

 

Uvedený kuchynský odpad musí byť v priesvitnej  nádobe - sklenený pohár s víčkom!

 

Čo patrí do nádob na použité oleje?

- použité jedlé rastlinné oleje                 

- použité jedlé tuky   

 

Čo nepatrí do nádob na použité oleje a tuky?

- motorový olej

- iné oleje nie rastlinného pôvodu

 

Použité jedlé oleje a tuky zbavené hrubých nečistôt vhadzovať do zbernej nádoby v uzatvorených PET fľašiach!

 

Zákaz spaľovania

Spaľovanie konárov, obuvi, obnoseného šatstva a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:
- zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
-   zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Pri spaľovaní odpadov  sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením odpadu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch.  Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov. Ak teda niekto spaľuje odpad – lístie, trávu, konáre ..., odpad z domu – obuv, obnosené šatstvo, plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu ... dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.

Na základe prijatých VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva OZ zo dňa 14.12.2012 je možné aby občania ako pomôcku v nasledujúcich prípadoch vyplnili tieto tlačivá:

Oznámenie danovej povinnosti.pdf v prípade ak napríklad parkujete Vaše osobné/nákladné mot.vozidlá na obecných verejných priestranstvách, alebo využívate verejné priestranstvá na skládku
Tlačivo na zníženie komunálneho odpadu.pdf v prípade ak sa člen domácnosti nezdržiava v mieste pobytu počas zdaňovacieho obdobia viac ako 90 dní (+ prílohy podľa platného VZN obce)

Tlačivá je možné vyplniť aj na Obecnom úrade v Sklenom.
 

Novinky

04.05.2022 13:11

Letný zvoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že v týždni od 2.mája 2022 začína letný zvoz komunálneho odpadu. Vývoz komunálneho odpadu sa bude uskutočňovať každý párny týždeň.
04.05.2022 12:52

Separovaný zber plastov 5.5.2022

Oznamujeme občanom, že dňa 05.05.2022 (tj. v štvrtok) sa v našej obci uskutoční separovaný zber plastov v čase od 8:00 do 12:00 hodiny. Žiadame občanov, aby vrecia umiestnili na viditeľných miestach pri bránach.
02.05.2022 16:13

Ordinačné hodiny MUDr.Remišová

Oznamujeme pacientom MUDr. Remišovej, že ordinovať na Sklenom bude v máji a júni v tychto dňoch:10.5.202224.5.202214.6.202228.6.2022Ostatné utorky bude ordinovať na Hornej Štubni.
25.04.2022 07:51

Vyhlásenie výberového konania na funkciu Riaditeľ/ka Materskej školy v Sklenom

Výberove konanie riaditeľ/ka MŠ Sklene.pdf (401317)
25.04.2022 07:50

Vyhlásenie výberového konania na funckciu riaditeľ/ka Základnej školy v Sklenom

Výberové konanie riaditeľ/ka ZŠ Sklené.pdf (241720)
13.04.2022 11:46

Veselú veľkú noc

11.04.2022 14:03

Obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že obecný úrad Sklené bude z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorený v stredu 13.4.2022 od 12:00 a celý deň vo štvrtok 14.4.2022.
08.04.2022 18:04

Veľkonočné prázdniny Základná a Materská škola v Sklenom

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že počas Veľkonočných prázdnin 2022  bude Základná škola a Materská škola v Sklenom zatvorená od 14.4 do 19.4.2022.  Nástup detí do ZŠ a MŠ bude 20.4.2022 tj. v stredu.
28.03.2022 15:12

Potraviny Môj obchod - zmena otváracích hodín

Potraviny Môj obchod oznamujú zákazníkom, že  od pondelka 28.3.2022 sa predlžujú otváracie hodiny predajne do 18:00. Aktuálne otváracie hodiny sú: Pondelok - Piatok: 6:30 - 18:00 Sobota: 6:30 - 11:00 Nedeľa: 8:00 - 10:00  
24.03.2022 08:38

Očkovanie COVID-19 prihlasovanie

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o očkovanie proti COVID-19, ktoré sa uskutoční v našej obci, aby sa prihlásili do piatka 25.3.2022 do 10:00hod na Obecnom úrade Sklené.

Denný stacionár a prepravná služba CSS Horný Turiec Turč. Teplice

Denný stacionár je ambulantná sociálna služba poskytovaná určitý čas počas pracovného dňa. Sociálnu službu poskytujeme seniorom a zdravotne postihnutým občanom, ktorých zdravotný stav umožňuje pobyt v dennom stacionári s cieľom:

  • zlepšiť kvalitu života,
  • zabezpečiť odbornú službu, ktorá zodpovedá potrebám prijímateľa sociálnej služby,
  • podporovať prirodzené rodinné vzťahy,
  • posilňovať kontakt so spoločenským prostredím,
  • podporovať samostatnosť,
  • aktivizovať.

 

So žiadosťou o poskytovanie tejto služby sa občan obracia na príslušný obecný (mestský) úrad v mieste trvalého bydliska.

 

prepravná služba - leták.docx (65184)
Buletín-denný stacionár.docx (32380)
 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972
Meniny na web

ZBER ODPADU V OBCI SKLENÉ

Obec Sklené zrušila zberný dvor 01.01.2020.

 

 

Vývoz KO sa prevádza

V mesiaci október 2022 - apríl 2023 (zimný zvoz- každý týždeň)

zvoz KO bude: 12.10., 19.10., 26.10.2022, 3.11. (štvrtok), 9.11., 15.11. (utorok), 23.11., 30.11.2022

V mesiaci máj 2023 - september 2023 (letný zvoz- každý párny týždeň v stredu)

 

 

SEPAR:

PLASTY :  

20.10.2022 (štvrtok) a 16.11.2022 (separ)

 

Separovaný zber sa robí podľa odberu odbernou spoločnosťou.

Každý zvoz separovaného odpadu  sa vyhlasuje minimálne 2 dni pred odberom.

Obec Sklené má na svojej webovej stránke zverejnené oznámenie „Čo a ako separovať“.

Čo a ako separovať?.pdf (93630)

vypocet-miery-triedenia obce Sklené za rok 2021.pdf (70304)

 

 

Zálohovanie plastových fliaš  a hliníkových nápojových obalov obchodmi:

Potraviny MôJ OBCHOD, ako jediná predajňa v obci Sklené, funguje ako odberné miesto na zálohované plastové a hliníkové nápojové obaly. Zber sa v predajni uskutočňuje ručne - zákazník odovzdá zálohovaný obal obsluhe v predajni, v predajni sa teda nenachádza zberný automat. Za vrátené zálohované obaly obdrží zákazník  kupón, ktorý si bude môcť uplatniť v tej istej predajni ako zľavu z nákupu. Výška zálohu je 15 eurocentov rovnako pre plastové fľaše aj plechovky. Zákazníci môžu v predajni odovzdať zálohované obaly zakúpené aj v iných obchodoch. Zálohujú sa všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l označené symbolom "Z" a text “ZÁLOHOVANÉ”. Zálohované obaly je potrebné vrátiť na odberné miesto bez zostatkovej tekutiny, nestlačené, s pôvodnou etiketou, spolu s vrchnákom.

Potraviny Môj obchod oznamujú zákazníkom, že od 10.7.2022 budú vykupovať zálohované PET fľaše a plechovky z nápojov LEN POČAS PRACOVNÝCH DNÍ. Počas víkendov a sviatkov nebude výkup zálohovaných obalov z kapacitných dôvodov možný. Vykupované zálohované obaly musia byť čisté, PET fľaše uzavreté a bez zvyškov nápojov. Maximálny počet vykupovaných obalov je 25 ks na zákazníka na deň. V predajni budú prednostne obslúžení zákazníci kupujúci tovar, až následne zákazníci vracajúci zálohované obaly.

Ďakujeme za pochopenie. Sme radi, že zálohujete.

 

 

V prípade potreby vývozu odpadu zo stavebného materiálu, starého nábytku, starej krytiny atď volajte:

Skládka Horná Štubňa 

0907 205 626

Neodkladajte starostlivosť o zrak, Môžete si tak zhoršiť zdravotný stav

Odklad vyšetrenia alebo operácie očí môže viesť k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta aj s trvalými následkami. To platí pre všetky ochorenia zraku – ochorenie sietnice, rohovky, sivý zákal, ale aj krátkozrakosť a ďalšie ochorenia očí.

Možnosť podstúpiť potrebnú ambulantnú alebo operačnú liečbu bez zbytočného odkladu a za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení aj počas pandémie ponúka očná klinika UVEA Mediklinik v Martine a jej ambulancia v Turčianskych Tepliciach.

Na oboch miestach merajú pacientom teplotu, skúmajú epidemiologickú anamnézu, priestory pravidelne dezinfikujú a pacientov objednávajú na presný čas, čím minimalizujú čakanie a kontakt s ostatnými pacientmi. Personál oboch pracovísk je v záujme ochrany pacientov a kolegov pravidelne testovaný. Na očnej klinike v Martine dokonca každému pacientovi spravia bezplatne antigénový test pred vstupom na kliniku.

Na vyšetrenie alebo plánovanú operáciu Vásaktuálne vo väčšine prípadov objednajú do jedného týždňa.

Nezanedbávajme v čase pandémie starostlivosť o náš zrak, objednať sa môžete na www.uvea.sk alebo telefonicky na číslach:

Očná klinika UVEA Martin – 043/4012 612

Očná ambulancia UVEA Turčianske Teplice – 043/422 0360