Archív článkov

16.01.2023 12:48

REFERENDUM 21.1.2023 - voliči s nariadenou karanténou alebo izoláciou COVID-19

Žiadame oprávnených voličov, ktorí majú ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 ako aj oprávnení voliči, ktorí v deň konania referenda žijú s takouto osobou v spoločnej domácnosti, že môžu od  16.1. 2023 do ...
13.01.2023 13:16

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 20.1.2023

Starosta obce Sklené v zmysle § 12 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. z v o l á v a 1. zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Sklenom , ktoré sa uskutoční dňa : 20.01.2023 o 17.00 hod.   Program...
12.01.2023 12:14

Upratovanie obecného domu 14.1.2023

Obecný úrad Vás srdečne prosí o pomoc pri upratovaní nášho obecného domu v sobotu 14.1.2023 od 10 hodiny ráno.   V prípade, že sa rozhodnete zúčastniť upratovania, prineste si nepotrebné staré handry.
11.01.2023 14:47

Separovaný zber plastov 12.1.2023

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 12.1.2023 od 8:00 do 12:00hod sa v Sklenom uskutoční separovaný zber plastov. Žiadame občanov, aby vrecia so separovaným odpadom nechali na viditeľných miestach pri bránach.
01.01.2023 11:44

Novoročný príhovor starostu obce Sklené

Dobrý deň vážení spoluobčania Dnes sme sa zobudili do nového roka, dnes je ten magický dátum 1.1. , deň keď sa začína nový rok, mnohý z nás si dávame predsavzatia a chceme aby všetko začalo skvele a hlavne pokračovalo celý rok lepšie ako ten starý, ktorí je už len história. Tak ako...
14.12.2022 12:05

Separovaný zber plastov 15.12.2022

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 15.12.2022 od 8:00 do 12:00hod sa v Sklenom uskutoční separovaný zber plastov. Žiadame občanov, aby vrecia so separovaným odpadom nechali na viditeľných miestach pri bránach.
13.12.2022 13:33

Očkovanie posilňujúcimi vakcínami proti COVID-19

Oznamujeme občanom, že v prípade záujmu o očkovanie proti COVID-19 posilňujúcimi vakcínami od spoločnosti Pfizer/BioNTech - Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, bude možné sa dať zaočkovať v piatok 16.12.2022 aj v Sklenom. V prípade záujmu o očkovanie, kontaktujte Obecný úrad Sklené- telefonicky...
05.12.2022 10:04

Hlasovací preukaz- REFERENDUM 2023

Hlasovací preukaz   Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu...
24.11.2022 13:09

Pozvánka na Verejné obecné zastupiteľstvo a na Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

Starostka obce Sklené Erika Lahutová a novozvolený starosta obce Sklené Ing. Tibor Rišiaň Vás pozývajú na verejné Obecné zastupiteľstvo a Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo konané dňa 28.11.2022. Pozvánka na 4 Obecné zastupiteľstvo konané dňa 28.11.2022 o 16:00hod.pdf Pozvánka na Ustanovujúce...
30.10.2022 01:15

Výsledky spojených volieb 2022

Výsledky volieb do samosprávy obcí.PDF (50060) Odpis zápisnice do orgánov samosprávnych krajov 2022.PDF (54440)

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972