Archív článkov

28.06.2021 16:45

Pre verejnosť platí dočasný zákaz vstupu do vojenských lesov, hrozí nebezpečenstvo vzniku požiarov

Ministerstvo obrany SR vydalo dočasný zákaz vstupu do lesov na území Vojenského obvodu Záhorie a Vojenského obvodu Valaškovce s platnosťou od 25. júna 2021 do odvolania. Dôvodom sú pretrvávajúce vysoké teploty, suché počasie a zvýšené riziko vzniku požiarov. V uplynulom období už došlo k dvom...
08.06.2021 15:03

Výberové konanie na obsadenie miesta RIADITEĽ/KA MATERSKEJ ŠKOLY v Sklenom

Obec Sklené v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky materskej školy Materská škola, Sklené 389, Sklené s...
03.06.2021 13:06

Odpočet spotreby elektrickej energie 4.-5.6.2021

Oznamujeme občanom, že v dňoch 4. a 5.júna 2021 sa bude vykonávať ročný, teda fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie poverenou osobou od Stredoslovenskej distribučnej a.s.Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov. Odpočtár žiada o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a...
28.05.2021 12:10

Poďakovanie Starostky obce Sklené

Starostka obce Sklené touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády pri kosení cintorína.
26.05.2021 10:49

Veterinárny lekár - vakcinácia psov - sobota 29.5.2021

Veterinárny lekár MVDr. Milan Málik, oznamuje všetkým chovateľom psov v Sklenom, že dňa 29.5.2021 t.j. v sobotu, bude vykonaná vakcinácia psov proti besnote. od 8:30 -9:15 hod. pri Obecnom úrade, od 9:15 do 9:45 na Hornom konci, od...
17.05.2021 14:26

ZBER PLASTOV!

  Oznamujeme občanom, že dňa 20.5.2021 (tj. v štvrtok) sa v našej obci uskutoční separovaný zber plastov v čase od 8:00 do 12:00 hodiny. Žiadame občanov, aby vrecia umiestnili na viditeľných miestach pri bránach.
13.05.2021 07:44

Poďakovanie Starostky obce Sklené

Vážení spoluobčania!   Starostka obce Sklené ďakuje všetkým občanom, ktorí sa  zúčastnili hasenia rodinného domu v Sklenom. Veľká vďaka patrí rodine p. Milana Franeka  a jeho manželke Kataríne. Osobitne chce poďakovať p. Milanovi Franekovi, ktorý ohrozil vlastný život na...
12.05.2021 09:27

MOM Turčianske Teplice a Martin

  Okresný úrad Turčianske Teplice oznamuje občanom, že od dnešného dňa tj. 18.11.2020 je spustené odberné miesto v budove Polikliniky, 9.mája 438/15, Turčianske Teplice (vstup od cesty smerom k ZŠ Školská), MOM pri JAMADe  a  MOM v Turčianskych Tepliciach (autokemp Diviaky) od...
12.05.2021 09:07

Úradné hodiny Obecného úradu v Sklenom

Úradné hodiny Obecného úradu v Sklenom sú do odvolania od 3.3.2021   pondelok a streda od 08:00 - 11:00 hod   Zabezpečený bude výkon nevyhnutných úkonov ako napríklad vybavovanie pohrebov, sobášov či rodných listov.   Kontakty: 043/4955 200 , 0905 520 749 , ...
12.05.2021 09:00

Všetko o ochorení COVID-19

Všetky potrebné informácie o ochorení Covid-19, o očkovaní a platných vyhláškach nájdete na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR , na stránke korona.gov.sk a taktiež platné vyhlášky hlavného hygienika SR.

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972