Archív článkov

12.10.2021 13:19

Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže - Predaj budovy bývalej základnej školy a pozemkov

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže 229 2021.pdf (476489)   12.10.2021
20.08.2021 09:15

Poďakovanie starostky obce

Vážení spoluobčania! Dňa 16. augusta 2021 postihla obec Sklené prírodná katastrofa v jej novodobých dejinách. Časť našej obce v okolí „VILY“ bola zasiahnutá veternou smršťou a obyvatelia tejto časti boli odstavení od elektrickej energie. Najhoršie dopadla naša štyristo ročná lipa, pýcha obce, ktorá...
19.08.2021 13:59

Oznam- stravovanie ZŠ Horná Štubňa

19.08.2021 13:58

Výkup a výmena papiera 20.8.2021

11.08.2021 16:17

Informácie RVPS- Africký mor ošípaných

Upozorňujeme občanov, hlavne chovateľov ošípaných na mimoriadne núdzové opatrenia v súvislosti s africkým morom ošípaných. Mimoriadne nudzove opatrenia AMO.pdf (2593517)   Veterinárny lekár: MVDr. Milan Mílik, kontakt:  0905 356 642 Dezinfekčné prípravky na AMO.pdf (2051349)
28.06.2021 16:45

Pre verejnosť platí dočasný zákaz vstupu do vojenských lesov, hrozí nebezpečenstvo vzniku požiarov

Ministerstvo obrany SR vydalo dočasný zákaz vstupu do lesov na území Vojenského obvodu Záhorie a Vojenského obvodu Valaškovce s platnosťou od 25. júna 2021 do odvolania. Dôvodom sú pretrvávajúce vysoké teploty, suché počasie a zvýšené riziko vzniku požiarov. V uplynulom období už došlo k dvom...
08.06.2021 15:03

Výberové konanie na obsadenie miesta RIADITEĽ/KA MATERSKEJ ŠKOLY v Sklenom

Obec Sklené v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky materskej školy Materská škola, Sklené 389, Sklené s...
03.06.2021 13:06

Odpočet spotreby elektrickej energie 4.-5.6.2021

Oznamujeme občanom, že v dňoch 4. a 5.júna 2021 sa bude vykonávať ročný, teda fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie poverenou osobou od Stredoslovenskej distribučnej a.s.Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov. Odpočtár žiada o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a...
28.05.2021 12:10

Poďakovanie Starostky obce Sklené

Starostka obce Sklené touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády pri kosení cintorína.
26.05.2021 10:49

Veterinárny lekár - vakcinácia psov - sobota 29.5.2021

Veterinárny lekár MVDr. Milan Málik, oznamuje všetkým chovateľom psov v Sklenom, že dňa 29.5.2021 t.j. v sobotu, bude vykonaná vakcinácia psov proti besnote. od 8:30 -9:15 hod. pri Obecnom úrade, od 9:15 do 9:45 na Hornom konci, od...

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972