Archív článkov

20.06.2022 13:55

UPOZORNENIE- Rámcový návrh GVD 2022/2023 CESTOVNÝ PORIADOK Železničnej osobnej dopravy!

Upozornenie : Rámcový návrh GVD 2022/2023 je pracovný návrh cestovného poriadku verejnej železničnej osobnej dopravy, ktorý vstúpi do platnosti od 11.decembra 2022. Veľké zmeny sa týkajú najmä odchodu ranného vlaku smer Horná Štubňa. Navrhovaný odchod je 6.48! Termín pripomienkovania je iba do...
17.06.2022 11:58

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky   o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcía o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov   Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a §...
12.06.2022 17:41

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sklenom

Starosta obce Sklené v zmysle § 12 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. z v o l á v a 2. zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Sklenom , ktoré sa uskutoční dňa : 16.06.2022 o 16.00 hod. v Obecnom dome v...
10.06.2022 10:15

Oznam pre pacientov MUDr. Remišovej

Oznamujeme pacientom MUDr. Remišovej, že najbližšie ordinovať na Sklenom bude dňa 21.6.2022.
03.06.2022 12:09

SEPAROVANÝ ZBER PLASTOV- 6.6.2022

Oznamujeme občanom, že dňa 6.júna 2022 (tj. v pondelok) sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov v čase od 8-12:00 hod. Zbierať sa budú plasty, tvrdené plasty a tetrapacky. Žiadame občanov, aby separovaný odpad vyložili na viditeľných...
16.05.2022 08:48

Zápis detí do Materskej školy v Sklenom

Riaditeľka Materskej školy v Sklenom, oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v dňoch od 16. mája 2022 do 31. mája 2022. Žiadosti sú k dispozícii na www.sklene.eu...
04.05.2022 13:11

Letný zvoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že v týždni od 2.mája 2022 začína letný zvoz komunálneho odpadu. Vývoz komunálneho odpadu sa bude uskutočňovať každý párny týždeň.
04.05.2022 12:52

Separovaný zber plastov 5.5.2022

Oznamujeme občanom, že dňa 05.05.2022 (tj. v štvrtok) sa v našej obci uskutoční separovaný zber plastov v čase od 8:00 do 12:00 hodiny. Žiadame občanov, aby vrecia umiestnili na viditeľných miestach pri bránach.
02.05.2022 16:13

Ordinačné hodiny MUDr.Remišová

Oznamujeme pacientom MUDr. Remišovej, že ordinovať na Sklenom bude v máji a júni v tychto dňoch:10.5.202224.5.202214.6.202228.6.2022Ostatné utorky bude ordinovať na Hornej Štubni.
25.04.2022 07:51

Vyhlásenie výberového konania na funkciu Riaditeľ/ka Materskej školy v Sklenom

Výberove konanie riaditeľ/ka MŠ Sklene.pdf (401317)

Vyhľadávanie

Kontakt

Obec Sklene Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749

IČO: 00316890
DIČ: 2020594972