2017

P O Z V Á N K A
Starostka obce Sklené v zmysle § 12 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien z v o l á v a 3.verejné zasadnutie
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Sklenom , ktoré sa uskutoční dňa 19. septembra 2017 o 17.00 hod.Obecnom dome v Sklenom
 pozvánka oz 19.09.2017.pdf (320699)
(zverejnené 14.9.2017)
 
Elektronická adresa na doručenie oznámenia: Informácia pre voliča.pdf (172608)  19.8.2017

 

 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku 3 2017 pozemok CKN 867.pdf (476939)
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku 1 2017.pdf (305373)
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku 2 2017.pdf (306340)
(zverejnene 12.7.2017)